Učitelům pomáhají ve zdokonalování jazykových dovedností odborníci z Národního institutu pro další vzdělávání. V současné době je do programu zapojeno v Trutnově, Vrchlabí a Dvoře Králové nad Labem 146 pedagogických pracovníků. Kantoři se tak zcela zdarma učí psát a mluvit anglicky.

„Mnozí čeští učitelé a pedagogičtí pracovníci mají v porovnání se svými kolegy v Evropě velmi nízké jazykové znalosti, ale chtějí tento nedostatek napravit. Svědčí o tom vysoký zájem o náš program, v němž nabízíme bezplatnou výuku jazyků. Nic se neplatí, protože projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu,“ konstatovala Jana Lišková, vedoucí krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Hradci Králové a hlavní manažerka projektu Brána jazyků otevřená.

V Trutnově se kurzy konají například v Základní škole Mládežnická. „Pro učitele a pedagogické pracovníky je vzdělávání tohoto druhu užitečné. Díky projektu mohou své zdokonalené jazykové schopnosti využít například při navazování případné mezinárodní spolupráce,“ řekl ředitel školy Zdeněk Géc.
V příštím roce budou kurzy zakončené testy, které potvrdí dosaženou jazykovou úroveň absolventů. Součástí vzdělávání jsou i přípravné semináře k mezinárodním zkouškám, které mohou zájemci absolvovat.

Někteří účastníci projektu se účastnili i tuzemských týdenních intenzivních jazykových kurzů. V roce 2011 bude uspořádán zahraniční jazykový a metodický kurz, určený pro nejaktivnější účastníky projektu Brána jazyků otevřená, tedy lidí s vyšší jazykovou úrovní.