Úkol nebyl nijak lehký, polička z dubového dřeva důkladně prověřila schopnosti účastníků, kteří přijeli i ze dvou královéhradeckých učilišť či Chroustovic. „Boj s výkresem a dubovým masivem, který býval podlahou v zaplavené tělocvičně, začal již v 7.30. Brzy jsme zjistili, že letošní zadání je opravdu těžké a ne všechny výrobky se povedlo kompletně dokončit. Ale i kvalitu polotovarů jsme hodnotili a určili pořadí. Problém mnohým činil samotný materiál. Většinou žáci pracují se smrkem, ten je nejlevnější. Ale buk je něco jiného, nejsou na něj zvyklí takže se jim občas rozštípl, nemohli ho přesně dopasovat a podobně. Na druhou stranu je to pro ně poučná zkušenost," říká hlavní organizátor Karel Musil.

Na výrobu měli učni 5 hodin, o pořadí rozhodovala kvalita, opracování, přesnost i čistota práce. Nejlépe si letos vedly domácí týmy, v pořadí 1. Šimůnek/Mládek, 2. Zima/ Polák a 3. Zábrodský/Panny.

Snaha nechyběla

Většina soutěžících nebrala účast jen jako povinnost či formalitu. „Někteří byli opravdu hodně motivovaní předvést co nejlepší výkon, jiní, třeba s nižším sebevědomím, byli překvapeni, co dokázali vyrobit," potěšilo Karla Musila. Každoročně se tu navíc program snaží zpestřit a oživit, letos například vyřezáváním soch motorovou pilou z masivu, oborové firmy také předvedly specializované tesařské nářadí. Nechybělo ani občerstvení z vlastních zdrojů, když se o pohodu a žaludky soutěžících postarali učni z oboru Provozní služby.

A proč vlastně truhlářskou soutěž v Hostinném pořádají? „Prvotním impulsem byla moje lenost. Obdobné klání se koná jen v jižních Čechách, kam se nám nechtělo. Tak jsem založil vlastní. V prvním ročníku to bylo jen pro zdejší, od druhého zveme i žáky z jiných škol," ohlédl se Karel Musil.

Odborné učiliště v Hostinném se ale neomezuje jen na soutěž truhlářskou, souběžně se ve vedlejších dílnách konalo i klání učňů z oboru Knihařské práce, každoročně tu pořádají i soutěž zednickou. „Letos knihaři vyráběli krabice a všechny byly dokončeny bez závažných chyb. Žáci 1. ročníku soutěžili každý za sebe, druháci a třeťáci v tandemu. Výrobky hodnotily dvě učitelky odborného výcviku, zaměřily se na technologický postup výroby a správné použití materiálu. Teoretické znalosti připravovala a zkontrolovala učitelka odborných předmětů, estetický dojem hodnotili ředitel školy společně s třídními učiteli," informovala o průběhu Marie Janoušková. Prvenství v letošním ročníku nakonec získaly Marii Kuťkové a dvojice Lenka Horáková/Štěpánka Štoková.