Žáci učňovských oborů skládají praktické zkoušky. Kuchaři nejdříve připravují pokrmy podle celostátního zadání. Můj kamarád je vegetarián, můj kamarád je cizinec – to jsou některá z losovaných témat. Zkušební komise hodnotí přípravu, technologický postup i normování hlavního a vedlejšího pokrmu.

Další den praktických zkoušek žáci vaří jídlo ze samostatné odborné práce, kterou vypracovávají. Kromě českého jazyka jsou určité části přeloženy také do angličtiny nebo němčiny. „Při obhajobě se zaměřujeme nejen na odborné znalosti a dovednosti, ale důležitá je i komunikace žáka v češtině i jiných jazycích. Aby u praktické zkoušky uspěl, musí zvládnout všechny její části. Absolventi jsou pro budoucí povolání od nás dobře připraveni. Je pro ně však často obtížné najít uplatnění v oboru, protože zaměstnavatelé požadují praxi," říká Miroslava Rajmová zástupkyně ředitele pro praktické vyučování.

Jednu z učeben Střední školy v Lomnici nad Popelkou ovládli číšníci. V předpisovém oblečení připravovali slavnostní tabule na vylosované téma. „Vytvořím tabuli k oslavě prvních narozenin dítěte. Inventář mám nejen svůj, ale i půjčený. Téma jsem si sice promýšlel předem, ale až na místě mě napadlo, že bych napsané menu mohl umístit do ubrousku. Doufám, že nápad zkušební komisi zaujme," říká Ondřej Kousal z oboru kuchař-číšník.¨

Jana Tauchmanová