Nové kamerové body jsou umístěné v Palackého ulici u bývalé autoškoly a u Domu s pečovatelskou službou, poslední pak v Regnerově ulici u autolakovny v blízkosti areálu na Spartě. Město si díky rozšíření kamerového systému slibuje větší zajištění bezpečnosti občanů i návštěvníků, a také zabezpečení veřejného pořádku. Policie v minulosti už opakovaně potvrdila, že se ve městě po instalování kamer snížila trestná činnost. Nyní by mělo dojít k jejímu dalšímu potlačení.