Úpická radnice se opět dohodla na tom, že rozšíří kamerový systém. Ve městě se v minulých letech podstatně uklidnila situace týkající se kriminality, možná i proto si chce radnice na nenechavce ještě více posvítit.

„Kamerový systém je preventivní prostředek, který posiluje a zvyšuje bezpečnost v našem městě. Oslovili jsme dotazníkem i veřejnost, abychom znali názor lidí na tuto problematiku. Jeho vyplnění na internetových stránkách zabere několik minut," sdělil starosta Úpice Jaroslav Hůlek. „Otázky se týkají důležitých informací, například vztahu občanů k posílení bezpečnosti prostřednictvím preventivních opatření, ke kterým se kamerový systém může zařadit," doplnil starosta.

Anonymní dotazník je občanům Úpice přístupný z internetových stránek města. Je složený z jedenácti jednoduchých otázek, v nichž mohou například přímo popsat místa, kde se ve městě cítí nebezpečně.

KRIMINALITA I DÍKY KAMERÁM USTUPUJE

Kamerový systém je v současné době v Úpici složen z pěti monitorovacích zařízení. Poslední z nich přibylo na frekventovanou ulici v září roku 2015. „Kamery nám výrazně pomáhají. Jednak jsme díky nim mohli vyřešit spoustu případů kriminality, hlídají ale i bezpečnost. Lépe se činnost policie koordinuje a podle záznamů, které systém vytváří, jsme schopni zkontrolovat a vyhodnocovat i zpětně," řekl tehdy zástupce vedoucího úpické stanice Policie České republiky Martin Strachota. Aby byl systém kompletní, může město nainstalovat ještě čtyři kamery.

Jejich instalování před lety podnítil především nárůst kriminality v Úpici, který kulminoval v roce 2013. Tehdy se do města postupně přistěhovalo větší množství nepřizpůsobivých obyvatel. Policistům České republiky se ji ale od té doby efektivně daří snižovat, což každoročně dokládají statistická čísla.

MĚSTSKOU POLICII MÍT NEBUDEME

Úpické zastupitelstvo v minulosti dokonce uvažovalo o zřízení vlastní hlídky městské policie. Od tohoto záměru však ustoupilo. Podle některých je totiž její provoz pro Úpici příliš nákladný.

V současné době tak do Úpice dojíždí strážníci Městské policie Trutnov, které si radnice pronajímá. Ti také spravují úpický kamerový systém.

Kamerový systém rozšíří také policie v Turnově

Kamerový dohlížecí systém budou v nejbližší době rozšiřovat také v Turnově. „Systém je již řadu let nedílnou součástí strategických prvků prevence kriminality města. Jeho rozšíření o nový kamerový bod je realizováno z dotačního programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Nová kamera navazuje na stávající systém v souladu s koncepcí prevence kriminality," sdělila Anna Šupíková, mluvčí turnovské radnice. „Pro potřeby města i projektu samotného je na několika místech v Turnově a na stránkách města umístěn dotazník pro občany. Cílem ankety je zjištění, jak bezpečně se občané cítí vzhledem ke kamerovému systému," dodala Šupíková.