Původně město několik měsíců řešilo nejen pronájem pozemků průmyslové zóny pro instalaci slunečních panelů, ale také možnost spoluúčasti v elektrárně. Nakonec se nabídka na pronájem ukázala výhodnější než založení společného podniku.

Radní schválili některé změny ve smlouvě, kterou město s budoucím provozovatelem podepsalo. První z nich je využití úvodní platby ve výši 2 miliony 200 tisíc korun, která bude použita na úhradu nákladů, spojených se spoluúčastí města na zabezpečení a zřízení přípojky fotovoltaické elektrárny. Přestože smlouva začala platit od ledna, placení nájemného bylo odloženo do měsíce uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu. K tomu ale musí dojít nejpozději do konce roku.

Kromě nájmu má město nárok i na podíl z prodané elektřiny. Ten si podle nové změny bude samo fakturovat na základě výkazu o prodeji elektrické energie, předloženého nájemcem.

Město se zavázalo zřídit do 30 dnů od zaplacení prvního nájmu věcné břemeno, které se týká práva užívání pozemků, uvedených v předmětu smlouvy, na dobu určitou, do 31. prosince 2034, tedy po dobu pronájmu.

Nájem byl schválen v celkové výši 56,5 milionu a podíl na tržbách za prodanou elektrickou energii od ledna 2013 do konce pronájmu ve výši 18,5 milionu korun. Radnice si tak zajistila v následujících letech stálý příjem, který ji umožní dopředu plánovat některé investiční akce. Jak opakovaně upozornili zastupitelé, většina obecního majetku již totiž byla prodána.