Město bude hospodařit první dva měsíce podle provizoria. Ke schválení rozpočtu se proto sejdou zastupitelé během příštího měsíce.

Na posledním jednání o tom rozhodlo zastupitelstvo. Zároveň tu starosta Ivan Adamec připomněl nejspíš nejdůležitější akci letošního roku. „Máme poslední šanci přebudovat úpravnu vody v Temném dole za evropské peníze. Problémem je, že to bude dělat společnost VAK a my jsme pouze jejími akcionáři. Bude potřeba tento rok zaplatit dvacet milionů jako náš podíl. Ty peníze už v podstatě máme," vysvětlil starosta.

Jedná se o stavbu, která je sice finančně náročná, ale pro běžného občana je to „neviditelná" investice, která se navíc realizuje mimo město. „Vysvětluji to už nyní, abyste se nedivili, až budeme při schvalování rozpočtu hlasovat o nákupu akcií za dvacet milionů," dodal starosta Adamec. Protože nejde o městský majetek, je ve hře o investici právě nákup akcií.

Cílem rekonstrukce úpravny vod v Temném dole je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky. „Stávající zařízení sice dokáže vyrobit pitnou vodu podle požadovaných norem, ale je již na hranici životnosti," komentoval rekonstrukci Josef Moravec, ředitel VAK Trutnov.

Předpokládané náklady budou činit asi 120 milionů. Práce by měly začít na jaře letošního roku. Akcionáři společnosti jsou kromě Trutnova další čtyři města. Úpravna povrchové vody z řeky Úpy byla postavena v roce 1972 a slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro obyvatele oblasti.