Nové technologie se podařilo otestovat v extrémních podmínkách letošního léta a začal roční zkušební provoz. „Období sucha jsme zvládli na jedničku, bez nutnosti přerušení zásobování obyvatelstva pitnou vodou," konstatoval ředitel a prokurista společnosti Vodovody a Kanalizace Trutnov Josef Moravec.

Práce na modernizaci klíčového vodního zdroje pro město Trutnov a okolní obce trvaly 14 měsíců. Zítra odpoledne bude hotové dílo představeno starostům obcí, které jsou akcionáři vodohospodářské společnosti. „Rekonstrukce spočívala ve zmodernizování technologie zajišťující jímání vody z řeky Úpy a optimalizaci parametrů jakosti pitné vody," vysvětlil trutnovský starosta Ivan Adamec. Připomněl, že investice ve výši 121,346 milionů korun byla prováděna za provozu. „71,397 mil. Kč z ceny díla bylo uhrazeno z evropského Fondu soudržnosti a 4,199 mil Kč ze Státního fondu životního prostředí. Přímá investice Trutnova činila 20 miliónů korun a byla provedena formou nákupu akcií společnosti VaK Trutnov," upřesnil starosta Adamec. „V závislosti na kvalitě vody a ročním období kolísalo dříve upravitelné množství vody od 30 litrů za sekundu po 100 litrů za sekundu. Intenzifikací úpravny vody došlo k navýšení množství vyčištěné pitné vody na požadovaný výkon 85 l/s až 130 l/s," doplnil Josef Moravec.