Fyzické osoby budou už zanedlouho moci podávat na Královéhradecký kraj žádosti, které se týkají změny nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za stejný nebo obdobný typ, za tepelné čerpadlo či za plynový kondenzační kotel.

Jednotlivé rodiny si už nyní mohou rozmýšlet, zda nechtějí způsob vytápění vyměnit také za peníze, které kraji dodá ministerstvo životního prostředí. Výše dotačního příspěvku se pohybuje mezi 70 – 80 procenty, celkové náklady mohou dosáhnout až hranice 150 tisíc korun.

V současné době ale žádosti ještě přijímány nejsou. Prostředky by měly být krajem postupně rozdělovány někdy na přelomu roku. Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnic evropských institucí, konkrétní parametry budou ale v nejbližší době ještě upřesňovány.

Do způsobilých výdajů lze však zahrnout také náklady na nezbytné stavební úpravy bezprostředně spojené se změnou způsobu vytápění, náklady na zkoušky a testy související s uvedením kotle do provozu. Dotace pokryje i například náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy pro skupinu „C".

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla kvůli ovzduší označena jako prioritní území. V Podkrkonoší toho využijí občané Dvora Králové.