Ten, který veřejnost v každém z 20 regionů podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý si odnese 25 tisíc korun. Víc než milion korun pak věnovali na dobrou věc individuální dárci. Jejich příspěvky jsou pro projekty klíčové čím více totiž nezisková organizace vybere od veřejnosti, tím vyšší příspěvek získá i od Ery.

Výběr peněz skončí už za dva dny 6. ledna 2016. Do programu se letos přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vytipovala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o tom čtvrtém rozhodla veřejnost. Jednotlivé projekty musí vybrat celkem alespoň 5000 korun nebo získat příspěvky minimálně od pěti různých dárců. Z našeho regionu soutěží tyto čtyři projekty:

„Projekt Jedličkova ústavu v Liberci je zaměřen na osoby se zdravotním postižením, které podpoříme ve zdánlivě běžné činnosti, a to je „UVAŘIT SI! Jsou to lidé, kteří to dokáží jen s pomocí druhé osoby. Naučíme je sestavit seznam nákupu, nakoupit, zaplatit, uvařit, prostřít stůl," říká ředitel Jedličkova ústavu v Liberci Vladimír Ptáček.

Druhým projektem je podpora týmu Domácí Hospicové péče sv. Zdislavy. „Poskytujeme služby v domácím prostředí u klientů v Liberci, Jablonci a okolí do 30 km," popisuje ředitelka hospicové péče Taťána Janoušková. Kromě služeb v terénu a při nemocnicích provozuje Domácí hospicová péče i poradenství.

Mateřské centrum Rodinka provozuje Oblastní charita v Jilemnici. „Rodinka se věnuje poradenství, vzdělávání rodičů malých dětí a pořádá akce i pro širokou veřejnost. Jsme jediné zařízení tohoto typu v okolí a rádi bychom činnost udrželi i nadále," říká vedoucí Leona Mohrová.

Posledním projektem je Učení bez mučení pro děti z Centra pro rodinu Náruč v Turnově. Náplní je doučování vytipovaných dětí z pěstounských a ohrožených rodin. „Jsou to děti, které mají obtíže a v řade předmětů jim hrozí propadnutí," říká Anna Bergerová, autorka projektu i vyučující.

S jednotlivými projekty se i díky videomedailonkům mohou zájemci snadno blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Na těchto internetových stránkách můžete své favorizované programy rovnou také podpořit.

(PR)