Díky stomilionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo například spolufinancovat nákladnější projekty z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životního prostředí ČR spolu se Správou Krkonošského národního parku pořádá v úterý 5. listopadu od 10 hodin ve vrchlabském objektu Krtek pro obce a ostatní žadatele odborný seminář, na kterém získají bližší informace.

Obce mají šanci například opravit nebo nově vybudovat cesty a chodníky, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, informační tabule či navigační značení, vyměnit svítidla veřejného osvětlení, zpracovat rozvojové dokumenty zaměřené na životní prostředí, modernizovat a dovybavit informační centra a podobně. Žádosti o dotace mohou již nyní podávat obce, správy národních parků, ale třeba i svazky obcí, příspěvkové organizace nebo spolky. Důležitou podmínkou však je, že musí mít sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku.