Do večerní desáté a pak domů. Tak už od soboty musí fungovat veškerá zábava na území České republiky, kterou nepovolila daná obec speciální vyhláškou. Pořadatelé kulturních, sportovních i jakýchkoli jiných společenských setkání mají volnou ruku do 22. hodiny. Poté musí akci uklidnit a ztišit, pokud není oficiálně povolená úředním dokumentem. Dosud přitom stačil souhlas starosty či městské rady, tomu je ale konec. Všem musí být na papíře.

Obdobnou vyhláškou se nyní zabývají i největší města v regionu. Připravuje ji jak Trutnov, tak Dvůr Králové nad Labem.

„Královédvorští zastupitelé budou vyhlášku schvalovat na prosincovém zasedání. Platit bude od 1. ledna 2017. Společenské akce soukromého charakteru ale řešit nebude, při jejich pořádání se účastníci oslavy musejí chovat tak, aby nerušili noční klid," sdělila mluvčí radnice ve Dvoře Králové Miroslava Kameníková. „Neznamená to, že by byly zakázány veřejné akce, které nebudou ve vyhlášce vyjmenovány, např. proto, že o nich pořadatelé dosud nevědí. Jen při takových neavizovaných podnicích budou muset účastníci zákonnou dobu nočního klidu respektovat," upřesnila.

Je proto možné, že práce přibude také strážníkům Policie České republiky. Ta ovšem podle mluvčí trutnovské stanice Šárky Pižlové bude zpočátku brát ohledy. „Lidé i obce musí přestupkový zákon začít respektovat, to je pochopitelné. Ale i do této doby zatím fungovala praxe tak, že pokud byla s pořadatelem rozumná dohoda a produkci utišil, vyřešil se výjezd domluvou. Při opakovaném prohřešku se pochopitelně už musel sepsat zápis. Myslím, že takto bude praxe fungovat i nadále," řekla.

Rušení nočního klidu musí nově povolit vyhláška obce

Trutnovsko - I kvůli přípravě nové vyhlášky úřady nyní sbírají termíny nebo alespoň záměr plánovaných událostí. Především tedy těch, u nichž je předpoklad překročení 22. hodiny.

Například ve Dvoře Králové je lze hlásit v městském informační centru nebo skrz elektronickou poštu. „Mělo by se jednat o tradiční akce, které se konají každoročně. Do obecně závazné vyhlášky je především třeba uvést přesný a neměnný název, pod kterým bude akce prezentována a propagována. Termín není podstatný," vysvětluje Alena Petirová z právního oddělení ve Dvoře Králové.

A bude policie při rušení nočního klidu od začátku nekompromisní? „Asi až praxe ukáže, jak to bude fungovat. Opravdu záleží na situaci a případu, ne vždy doba hájení bude fungovat. Jak někdy říkají mí nadřízení, je to otázkou citu. Pochopitelně mohou nastat situace, při nichž bude policie nekompromisní," řekla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Veřejnost se ale nad problémem spíše usmívá. „Mně to přijde absurdní. Dosud to fungovalo, u nás na vesnici jsme nahlásili zábavu a šli pařit. S námi půl obce a ten kdo nepřišel, jeden den v roce to respektoval. Teď uděláme formuláře, budeme žádat jako slepičky a chovat se jako puťky. Je to nesmysl. Podle mě se nic nezmění, ale je to nesmysl, který nahrává kverulantům, kteří akorát nadávají," vyjádřil se pro Krkonošský deník Pavel Dvořák. „Jsme prostě úřednický stát, který chce mít dohled nad vším," dodal trpce.