„Nahlédnutím do projektové dokumentace jsem poznal, že na čtyři části budoucí kanalizační stoky bylo vydáno stavební povolení, jako na součást akce Čistá Jizera. Bohužel je to na parcelách, které už nejsou v majetku města, což není možné,“ uvedl Kousal. Ten při dalším šetření v dokumentaci našel řadu dalších rozporů, které mohou celou, téměř miliardovou akci, vážně ohrozit, protože je podstatnou měrou dotována z peněz EU.

Stavitel Kousal po několika marných upozorněních a výzvách úředníků k nápravě, vystoupil s celou záležitostí na březnovém zastupitelstvu a vyzval příslušné pracovníky k urychlené nápravě, nebo k odstoupení z funkcí. Podle něj totiž městu hrozí, že o přiznané dotace přijde a stovky milionů bude muset zaplatit ze svého.

Marcela Červová z Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) ale s Kousalem nesouhlasí. Podle ní je vše v pořádku, protože projekty i způsob financování schválily příslušné orgány a dodržování harmonogramů prací včetně projektů pravidelně kontroluje nezávislý stavební dozor. Dotační tituly EU se údajně týkají jen některých částí sítí a ty jsou prý v pořádku. Navíc Krajská správa silnic projektovou dokumentaci odsouhlasila také.

Kousal ale argumentuje tím, že podle zápisů z jednání Rady VHS a Dozorčí rady získal důvodné podezření, že tady dochází k tunelování evropských fondů, protože projektová dokumentace nese znaky úmyslné manipulace s pozemky v oblasti Turnova-Hruštice. Část vodovodních řadů je prý budována načerno, bez stavebního povolení, což může mít pro město závažné důsledky.

Dalibor Zmeko, zástupce investora (VHS), rovněž tvrdí, že vše je dosud budováno v souladu s plány, pokud dělá realizační firma práce navíc, investor je platit nebude. Taktéž Kousalem zmiňované opravy povrchů stavbou narušených vozovek prý proběhnou tak, že dojde k celkové změně konstrukce povrchu, byť je to finančně nákladné. Podle něj se Kousal mýlí i u výměny vodovodního potrubí. Ta je při rekonstrukci spodní kanalizace prováděna v rámci plánovaných přeložek a souběžné dvojí vedení respektuje původní řady s rozdílnými tlaky.

„Ani já nebudu na výzvu pana Kousala odstupovat z Rady VHS, protože mě do ní delegovalo zastupitelstvo,“ uvedla pro Krkonošský deník starostka Hana Maierová, která je rovněž přesvědčena, že vše běží v souladu se zákony.

„Nemám čas se zpovídat novinám ze své práce, protože musím hlavně stavět,“ odpověděl konečně na naše dotazy představitel VHS Milan Hejduk. Pokud to prý někoho z občanů zajímá, ať přijde na jednání zastupitelstva, kde bude předkládat podrobnou zprávu. Bez jeho odpovědi zůstal i dotaz, kolikrát se kvůli těmto rozsáhlým investicím zdraží v příštích letech turnovským občanům pitná voda.

Čestmír Kousal však na svých tvrzeních trvá. Zejména proto, že město se po kontrole úředníků z EU může kvůli zjištěným chybám dostat do obrovských dluhů. Své poznatky už údajně předal soudu.

Otakar Grund