„A jak to máte vy s dovolenou,“ ptá se známý kamaráda v jednom proslulém vtipu. „Těžký. Kdy pojedu, to rozhodne vedoucí, kam pojedu, to rozhodne manželka, a já musím rozhodnout, kde na to vzít.“

Úsměvné, ale poměrně přesné, jak potvrdili i výzkumníci Českého statistického úřadu (ČSÚ) v nové studii o tom, kdo má v českých domácnostech hlavní slovo.

Na jedné straně v nich totiž přetrvává tradiční model, kdy se žena stará o děti a chod domácnosti a muž ji zajišťuje především zvenčí. Na druhé straně ovšem rozhodnutí, která spadají do výhradní kompetence muže, valem ubývá.

„Rozhodování v domácnostech se vesměs účastní oba partneři. Pouze o výdajích na každodenní nákupy rozhoduje většinou žena, a to ve více než 60 % případů. Co se týče důležitých rozhodnutí, ta dělají ve více než 90 % párů oba partneři společně,“ uvedla Veronika Sequensová z ČSÚ.

O tom, kdo je skutečným „krkem“ rodiny, který kroutí domnělou hlavou rodiny, hodně řekl i loňský výzkum agentury Stem/Mark. Vyplynulo z něj, že o investicích do bydlení rozhodují hlavně ženy a muži je „na oplátku“ platí.

Své o tom věděl i legendární Jan Werich. „O důležitých věcech, jako je náš vztah k Burundi, rozhoduji v rodině já, o těch podružných, jako například kam pojedeme na dovolenou nebo jaké si koupíme auto, pak moje žena,“ zní proslulý Werichův bonmot.