Ignác Etrich tam vyvolával duchy a pořádal v 80. letech 19. století první spiritistické seance v Čechách, jeho syn Igo vymýšlel letadla. Dům, který stojí v Horním Starém Městě na břehu řeky Úpy na okraji sídliště Zelená Louka, sloužil po odsunu továrníkovy rodiny jako mateřská škola. V posledních letech nezadržitelně chátrá.

Etrichova vila není památkově chráněná. Jejím současným majitelem je pražská společnost RDI Czech 6, která patří do skupiny Raiffeisen Direct Investments CZ a zabývá se nemovitostmi. K dotazu Deníku, jaké jsou záměry s tímto historicky významným místem, se vyjádřili zástupci firmy. Ta je vlastníkem jak Etrichovy vily, tak přilehlého továrního komplexu.

PříběhyZdroj: Deník„Ve společnosti Raiffeisen Direct Investments CZ jsme si vědomi společenské odpovědnosti spojené s vlastnictvím tohoto objektu, i proto v současné době provádíme důkladnou analýzu celého bývalého továrního areálu Texlenu Trutnov s cílem najít dlouhodobé a smysluplné využití pro jednotlivé objekty, které by zvýšilo celkovou hodnotu areálu a bylo přínosem pro obyvatele města i jeho okolí. Naše strategie je zaměřena na dlouhodobě udržitelné řešení,“ sdělila Deníku za společnost Raiffeisen Direct Investments CZ Gabriela Pelnářová.

Podle historika Ondřeje Vašaty z Muzea Podkrkonoší v Trutnově byla Etrichova vila reprezentativní budovou druhé nejvýznamnější podnikatelské rodiny v Horním Starém Městě. Stála hned u fabriky, přádelny lnu z 50. let 19. století.

Zdevastovaná Solvayova vila.
Schindlerova továrna i místo pro duchařské seance. Deník zmapoval opuštěné vily

„Tehdy platilo, že rodinná vila stála vedle továrny. Továrník musel mít přehled o tom, co se v jeho areálu děje. Byl to opravdu menší zámeček. Etrich byl po Klugem druhý nejbohatší člověk v Horním Starém Městě a taková vila musela odpovídat vážnosti a významu továrníka. S tím kontrastovaly pracovní podmínky dělníků v továrnách a systém jejich bydlení,“ přiblížil situaci Vašata.

První duchařské seance v Čechách

Zakladatelem průmyslové tradice tohoto podnikatelského rodu byl Josef Etrich. Jeden z jeho tří synů Ignác měl zvláštní zálibu. Vedle toho, že byl významným konstruktérem strojů pro textilní výrobu a držitelem řady patentů, se věnoval vyvolávání duchů. V rodinné vile pořádal první spiritistické seance v Čechách.

„Nejpozději v roce 1879 si zval do Trutnova média z Velké Británie a USA a ve své vile v Horním Starém Městě pořádal pravidelné spiritistické zasedání pro dělníky a dělnice jeho textilek v letech 1881-1887. Ti poté šířili tento pozoruhodný fenomén v krkonošských a podkrkonošských vesnicích. Jako první médium byla známa paní Votočková z Jestřabí, která právě v Etrichově fabrice pracovala a účastnila se seancí,“ uvedl Libor Dušek, etnolog a sociální antropolog z Vrchlabí.

Etrichova vila v Horním Starém Městě chátrá. V 19. století se tam konaly první duchařské seance v Čechách.
Spiritismus v Krkonoších byl fenomén, s vyvoláváním duchů se začalo u továrníka

Jak tenkrát takové seance vypadaly? „Původní, řekněme intelektuální seance, měly svá pravidla. Když ale od 80. let 19. století začalo duchaření žít vlastním životem v (pod)krkonošských vesničkách, forma seancí se různila. Každopádně klíčová byla vždy postava média - tedy prostředníka. Skrz něj účastníci komunikovali se záhrobím. Forma seancí byla opravdu různá s ohledem na dobu a účastníky seance. Důležitá byla vždy přítomnost média a aby všichni přítomní byli vnitřně naladění na setkání s oním světem. Kontakt se záhrobím se dařil, jinak by se lidé opakovaně k seancím nescházeli,“ odpověděl Dušek.

Proslulý letecký konstruktér

Zatímco Ignác Etrich byl průkopníkem spiritismu, jeho syn Igo se pro změnu věnoval letectví a stal se významným konstruktérem. „Začínal s kluzáky. První pouštěl z menší výšky v parku u rodinné vily, kde si kvůli tomu postavil dřevěnou konstrukci. Když se mu to tam podařilo, pouštěl kluzáky z větší výšky, příhodný terén byl na Nových Dvorech,“ poukázal historik Ondřej Vašata na začátky leteckého konstruktéra, který měl později ateliér ve vídeňském Pratru. Ignác Etrich zkonstruoval řadu letounů, sériově se například vyráběly jeho Holubice.

Slavnou éru rodiny Etrichů v Trutnově ukončila druhá světová válka, po které byli v říjnu 1946 odsunuti a usadili se v městečku Schwarzbach v Bavorském lese. Igo Etrich byl v roce 1954 jmenován čestným předsedou rakouského Aeroklubu, o pět let později byla umístěna jeho busta v mramorovém sále salcburského zámku Mirabel.

Správní budova Východočeských uhelných dolů v Radvanicích je v dezolátním stavu. Patří pražské firmě Voldrich.
Budova pro tisícovku horníků patří pražskému majiteli. Je z ní vyrabovaná ruina

„I v Čechách se vědělo, že Etrich se výrazně zapsal do dějin konstruování letadel a kluzáků. Jeho kluzáky a letadla byly zabaveny po druhé světové válce. Od té doby jsou v Národním technickém muzeu v Praze jeden motorový kluzák a sportovní letadlo ze 30. let,“ upozornil Vašata.

Co bylo dál s Etrichovou vilou? Podobně jako v případě dalších opuštěných vil v Trutnově sloužila pro potřeby školství. Byla tam mateřská škola pro děti zaměstnanců Texlenu. Krach Texlenu v roce 2007 předznamenal také úpadek někdejší slavné vily. Dnes je uzavřená a chátrá. Další osud historického objektu má v rukách pražská společnost RDI Czech 6, která vilu vlastní.