Objízdná trasa vede od přejezdu po silnici II/325 přes Hostinné do Rudníku, kde se přenese na silnici I/14 ve směru Mladé Buky a dále do Trutnova. Po průjezdu Trutnovem, na kruhovém objezdu se silnicemi I/16 a I/37 pokračuje na silnici I/14 ve směru Jičín až do Chotěvic, kde se napojí na původní silnici II/325.

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky: Chotěvice - Malá Amerika, Chotěvice - Amerika, Hostinné - žel.st. (náhrada zastavením Hostinné, Karla Čapka).

Linka 406

Od Trutnova do Hostinného pojedou po objízdné trase, Chotěvice obslouží jen z části, při cestě z centra Chotěvic do Hostinného je nutné cestovat spoji od Jičína (z opačné strany).

Vybrané spoje z časových důvodů neobslouží Dolní a Horní Olešnici. V obdobný čas bude možné do obcí zajet speciálními spoji na dané lince. Spojení z Čermné do ZŠ Chotěvice je zachováno, ale bude realizováno se zajížďkou do Hostinného.

Linka 413

Všechny spoje z Vrchlabí směr Dvůr Králové nad Labem vyjedou o 10 minut dříve, zároveň spoje od Dvora Králové nad Labem přijedou do Hostinného o 10 minut později.

Linka 451

Spoj v 5.30 vyjede o 10 minut dříve z Vrchlabí do Hradce Králové, spoj ve 12.50 z Hradce Králové do Vrchlabí vyjede již ve 12.42.

Linka 460

Nebude obsluhovat Chotěvice, spoje na Čermnou budou jezdit přímo z Hostinného.

Linka 462

Všechny spoje budou vedeny po objízdné trase přes Horní Olešnici. Zajistí alternativní spojení pro Dolní a Horní Olešnici do Hostinného. Ráno spoje vyjedou o 10 minut dříve ze Dvora Králové nad Labem, spoje od Hostinného budou opožděny na dojezdu do Dvora Králové n.L.

Na danou uzavírku bude navazovat uzavírka mezi Debrným a Novými Zámky (II/325), která bude mít na linkách 413, 462 a 451 obdobné dopady.

Další dopravní omezení v regionu:

Vrchlabí - oprava opěrné zdi u Labe v ulice Horská - silnice III/28624 - od 4. dubna do 31. srpna

- úplná uzavírka v úseku od MŠ Horská po vjezd na parkoviště Pivovarské bašty

- objízdná trasa ve směru na Špindlerův Mlýn, Strážné a Hořejší Vrchlabí přes obchvat

- v uzavřeném úseku bude umožněn průjezd linkových autobusů v době od 12.45 do 8.00

Oprava silnice I/16 a propustků v úseku Dolní Kalná - Vestřev - od 3. dubna do 15. listopadu

- úsek průjezdný, v místech prací ale kyvadlový provoz jedním pruhem řízený semafory

Opravy železničních přejezdů na trati 040

- železniční stanice Prosečné - od 29. května do 2. června

- Kunčice nad Labem (směr Dolní Lánov) - od 29. května do 16. června

Oprava silnice II/325 úsek Debrné - Nové Zámky - od 17. dubna do 31. října

- úplná uzavírka

- objízdná trasa pro osobní vozidla Dolní Olešnice - Mostek - Debrné

- objízdná trasa pro dopravu nad 3,5 tuny Rudník - Mladé Buky - Trutnov