„Vodou z vodovodu nesmí zavlažovat zahrady, mýt automobily a napouštět bazény. V případě porušení tohoto opatření hrozí fyzickým i právnickým osobám podle zákona o vodovodech a kanalizacích pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ informovala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

„Opatření bylo vydáno na základě žádosti obce Kuks zastoupené provozovatelem vodovodu. Důvodem je suché počasí posledních měsíců, postupně totiž dochází k poklesu vydatnosti vodního zdroje vodovodu, naopak výrazně stoupá množství odebrané vody. Dochází tak k ohrožení dodávky pitné vody pro potřeby obyvatelstva,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí na MěÚ ve Dvoře Králové Milan Šimek.

Běžná spotřeba vody z vodovodu je v Kašově do 6 kubíků za den, při zalévání se zvyšuje o třetinu, při napouštění bazénů je odběr až dvojnásobný. Opatření je tak vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování obyvatel obce Kuks, napojených na veřejný vodovod pitnou vodou i v období sucha.

„Nenechme se zmást počasím. Stále málo prší, takže se potýkáme s nedostatkem hlavně podzemních vod. Chtěl bych tak apelovat na obyvatele Dvora Králové nad Labem a okolních obcí, kteří odebírají vodu z vodovodu, aby jí šetřili a zbytečně neplýtvali,“ dodal královédvorský starosta Jan Jarolím. „Omezení odběru pitné vody z vodovodu není pro obyvatele Kašova novinkou, ke stejnému kroku přistoupil vodoprávní úřad již vloni, v roce 2017 se omezení týkalo Nemojova,“ připomněla Miroslava Kameníková.