„Těleso nezaniklo přímo nad našimi hlavami, jeho dráha byla  jižněji. Takže lidé u nás to pozorovat nemohli, ale úkaz zaznamenala rádiová meteorická síť Bolidozor.  Ta je postupně budována na mnoha amatérských a profesionálních hvězdárnách pro pozorování těles, která zanikají v zemské atmosféře. Většinou jde  o tělesa přicházející z vesmíru, drobné objekty z pomalu se rozpadajících komet. Někdy však v zemské atmosféře zanikne i těleso vyrobené lidskou  rukou, tedy část kosmické rakety či sondy," informoval ředitel úpické hvězdárny Marcel Bělík. A právě tento případ zachytily i regionální stanice sítě Bolidozor, jak mohou čtenáři vidět vlevo snímek z Úpice, vpravo z Jaroměře.

Snímek z Jaroměře.

Z Úpy zkuste cestu Jiřího Nováka

Horní Malá Úpa - U bývalé celnice v Horní Malé Úpě odhalili kamarádi, bývalí spolupracovníci i blízcí pomník bývalému řediteli Správy KRNAP Jiřímu Novákovi, který letos v únoru náhle skonal. Místo pro vztyčení kamenného pomníku nebylo vybrané náhodně. Jde o lesnický úsek, kde Jiří Novák v minulosti pracoval. Navíc na jeho počest byla zeleně značená turistická cesta z Horní Malé Úpy přes Lysečinskou horu nad Albeřice pojmenována Cesta Ing. Jiřího Nováka.

Pomník bývalému řediteli Správy KRNAP Jiřímu Novákovi.