Po třech letech se můžou vydat zájemci na prohlídku Galerie antického umění ve Františkánském klášteře v Hostinném. Od roku 2019 byla zavřená kvůli rekonstrukci. Sbírka odlitků soch, která patří Univerzitě Karlově a je umístěná v klášterním kostele, představuje průřez stěžejními epochami vývoje antického umění.

"Interiér galerie prošel částečnou rekonstrukcí, opravily se podlahy a omítky. Došlo k dramaturgické reinstalaci sbírky, restaurování vystavených odlitků, úpravě podstavců. V expozici se objevilo několik nových exponátů," uvedl ředitel muzea v Hostinném Tomáš Anděl.

"Investorem oprav interiéru za 120 tisíc korun bylo město Hostinné, Univerzita Karlova dala za restaurování odlitků a úpravy podstavců 200 tisíc," upřesnil Anděl.

Galerie antického umění v Hostinném s osmi desítkami soch, které patří Univerzitě Karlově v Praze, bude od pondělí dva roky zavřená.
Kostel, sklad celulózy, galerie antiky. Místo s výjimečnou historií zavírá

Nejstarší sochy vznikly v 7. století před naším letopočtem. Expozice je unikátní tím, že návštěvníci uvidí průřez toho nejlepšího, co antické sochařství přineslo, aniž by se museli vypravit do různých světových galerií. Přibližuje ucelený pohled na vývoj antického sochařství v průběhu několika staletí. Galerie antického umění v klášterním kostele v Hostinném byla otevřena v roce 1969. Sbírka odlitků patří Univerzitě Karlově, která pro ně neměla prostory. Přesunem do Hostinného místní klášter zachránila, koncem 60. let byl totiž na něj vydán demoliční výměr.

Ředitel muzea v Hostinném Tomáš Anděl ukazuje jedno z míst klášterního kostela, pod kterým se ukrývají historické hrobky.
Tajemství františkánského kláštera. Pod zemí ukrývá krypty šlechticů i mnichů

POPRVÉ JE K VIDĚNÍ MODEL MĚSTA

V bývalém klášteře františkánů sídlí rovněž městské muzeum a knihovna. Nově je tam otevřená výstava k 95. výročí založení muzea v Hostinném. Na výstavě je prezentován výběr exponátů z muzejního depozitáře, druhou část výstavy tvoří expozice věnovaná textilní výrobě v Hostinném.

"Návštěvníci výstavy se seznámí s okolnostmi založení muzea před 95 lety, s významem muzea pro město Hostinné a osobnostmi, které se zasloužily o jeho vznik a existenci. Dozví se také souvislosti týkající se obnovení muzejní činnosti před deseti lety po rekonstrukci františkánského kláštera," představil výstavu ředitel městského muzea.

Ve Františkánském klášteře začala výstava k 95. výročí muzea v Hostinném.Ve Františkánském klášteře začala výstava k 95. výročí muzea v Hostinném.Zdroj: Angela Veselá

Vůbec poprvé je k vidění model Hostinného v podobě ze 70. let 18. století i s městskými hradbami. "Model zhotovil místní občan a člen muzejního spolku Josef Klepáček. Model představuje město Hostinné v jeho středověké podobě na oválném půdorysu obehnané městskou hradbou se dvěma hlavními městskými branami. Autor na modelu velmi vkusně zachytil všechny významné objekty města druhé poloviny 18. století jako radnici, kostel, zámek, františkánský klášter a uprostřed náměstí stojící mariánský sloup. Rozměry modelu činí 100krát 70 centimetrů," řekl Anděl.

Klášter v Hostinném
Z ruiny opravdový skvost. Klášter v Hostinném měl jít k zemi, teď je chloubou

MUZEUM SE NA TŘICET LET VYTRATILO

Muzeum v Hostinném bylo zřízeno městskou radou v roce 1927. Na území Trutnovska a Vrchlabska šlo o jedno z posledních. Okolní města zakládala muzea na konci 19. století. Hostinné mělo problém, že ho nebylo kam umístit. "Prvopočátky vzniku městského muzea jsou spjaty s renesančními prostory radnice, kde bylo muzeum v roce 1927 založeno. Zde muzeum existovalo až do roku 1966, kdy bylo v souvislosti s rušením menších muzeí a centralizací do velkých okresních muzeí zrušeno a sbírky byly převedeny do Muzea Podkrkonoší v Trutnově," přiblížil historii současný ředitel.

Znovu bylo muzeum v budově radnice obnoveno v roce 1998 v podobě historické expozice. V roce 2011 získalo důstojné a rozlehlé prostory v nově opraveném františkánském klášteře. "Moderní městské muzeum bylo otevřeno v dubnu 2012. V areálu františkánského kláštera tak v letošním roce slavíme 10 let znovuobnovení činnosti městského muzea," dodal Tomáš Anděl.

Velikonoční jarmark ve Františkánském klášteře v Hostinném.
FOTO: Františkánský klášter zaplnil Velikonoční jarmark

KLÁŠTERNÍ ZAHRADU ZDOBÍ VINOHRAD, STARAJÍ SE O NĚJ HASIČI

V klášterní zahradě v Hostinném, kde v minulosti františkánští mniši pěstovali víno, ovoce a zeleninu, založili místní hasiči vinohrad. "Prostředí klášterní zahrady je krásné a doslova si o to říkalo. Předloni na jaře jsme zasadili 250 hlav vína a chytlo se úplně všechno. To je v Podkrkonoší takový malý zázrak," řekl Petr Šmíd, velitel jednotky dobrovolných hasičů v Hostinném. Ti se o vinici starají. "Na naše poměry je to velký vinohrad, na moravské to je zahrádka. Z původních 250 hlav vína jsme přišli o jednu. Nepomřela, ale někdo ji ukradl," poznamenal.

O vinohrad v klášterní zahradě v Hostinném se starají hasiči.O vinohrad v klášterní zahradě v Hostinném se starají hasiči.Zdroj: Angela Veselá

"Vinohrad začíná více plodit hrozny po třech letech. Loni, kdy uplynuly dva roky od vysazení, jsme udělali 80 až 90 litrů moštu. Letos to vypadá moc hezky, odhaduji to na 150 litrů. Jaro bylo dobré, květy nepomrzly. Víno může růst, jak potřebuje," dodal Šmíd. Víno bude zrát v obrovském klášterním sklepení, kde mniši dříve skladovali ovoce a zeleninu.

Vinohrad založili hasiči na podzim 2019, kdy zorali půdu. "Vyrobili jsme pluh, zapřáhli ho za hasičskou čtyřkolku a orali. Trnuli jsme hrůzou, jak se to povede. Bylo to dost složité, v půdě zůstávala stavební suť, která se tam nahromadila při rekonstrukci kláštera. Lidem jsme připadali jako blázni. Často jsme slyšeli, že v takovém prostředí víno nemůže růst," připomněl velitel hasičů náročné začátky.

Pozemek pro vinohrad mají hasiči zdarma k dispozici od města, které také financovalo zakoupení sazenic. Víno nebude určené pro komerční účely. Obyvatelé budou mít příležitost ochutnat víno z Hostinného na městských akcích. Podle ředitele místního muzea a historika Tomáše Anděla je doložené, že pěstováním vína se zabývali v Hostinném také františkánští mniši ve druhé polovině 19. století. Zvolili pergolovou metodu, kdy víno bylo zavěšené na zdi kláštera.

Petr Šmíd, velitel jednotky dobrovolných hasičů v Hostinném, založil vinohrad v zahradě Františkánského kláštera v Hostinném.
Hasiči založili vinohrad v klášterní zahradě. Nápad na víno se zrodil u piva