Momentálně se dříví zpracovává například na Kraví hoře v Malé Úpě. Nejvíce zasažené jsou oblasti východní části hor, které spadají pod územní pracoviště Černý Důl a Horní Maršov

. Pro Správu KRNAP má situace s kůrovcem nepříznivé ekonomické dopady kvůli nižší výkupní ceně dřeva. V terénu jí znovu pomáhají dobrovolnické organizace i jednotliví dobrovolníci. V tomto a uplynulém týdnu to byli účastníci jilemnického workcampu Mnoho světů.

Policie, úsekové měření rychlosti, radar. Ilustrační foto
Nohu z plynu. Policisté v kraji měří rychlost

Co udělá kůrovcová kalamita s krkonošskými lesy? „Je to zároveň vlastně velká příležitost pro krkonošské lesy,“ připomíná mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj ovlivní urychlení změny druhového skladby lesů ve prospěch listnatých dřevin, převážně buku a jedle. „Změna druhové skladby proběhne rychleji a tudíž takto založené lesy budou rychleji zdravější a stabilnější,“ vysvětluje.

Ekonomické dopady

K poslednímu červenci letošního roku vytěžila Správa KRNAP 32 700 metrů krychlových kůrovcem napadené dřevní hmoty.

„Situace s kůrovcem je obdobná jako v loňském roce. Probíhá pouze těžba nahodilá kůrovcová, nahodilá živelná a těžba lapáků k ochraně lesa. Pokud nedojde ke zhoršení situace v oblasti šíření napadení dřeva kůrovcem a jinými živelnými kalamitami, lze předpokládat, že bude splněn plán výroby 80 tisíc metrů krychlových dřeva,“ popisuje situaci Radek Drahný.

Jiří Wonka (vpravo) u Okresního soudu v Trutnově ve čtvrtek 13. srpna s advokátem Lubomírem Müllerem.
Wonka uspěl, teď chystá soud kvůli Rudému peklu v minkovickém lágru

Kůrovcová kalamita má pro Správu KRNAP především ekonomické dopady kvůli nižšímu zpeněžení dřeva.

„Výkupní cena dřeva reflektuje ceny na českém trhu a ta vychází z celkového přetlaku nabídky nad poptávkou. Bohužel očekáváme v následujících měsících ještě mírné snížení průměrného zpeněžení a to z důvodu lokalit, kde zpracováváme a budeme zpracovávat nahodilou jak kůrovcovou, tak nahodilou živelnou těžbu,“ říká mluvčí národního parku.

Zpeněžení dřevní hmoty ovlivňuje více faktorů. Těmi jsou například používání šetrných technologií při zpracovávání nahodilých těžeb, zpravidla velmi těžký terén, kde se nahodilá těžba musí provádět, napadení zpracovávané dřevní hmoty kůrovcem či znehodnocení větrem, kdy dochází ke zlomům a vývratům nebo se jedná o poškozenou dřevní hmotu z minulosti nestabilních porostů. Vliv mají také zvyšující finanční požadavky na lidskou práci.

Odběry na testy na koronavirus
V Královéhradeckém kraji zůstává 85 aktivních případů Covid-19

V boji proti kůrovcům pomáhají krkonošských lesníkům dobrovolnické organizace i jednotliví dobrovolníci. Nejčastěji provádějí loupání dřevní hmoty a úklid potěžebních zbytků. „Každá pomoc je vítaná,“ oceňuje Radek Drahný.