Při pátečním zkoumání v lokalitě Schustlerovy zahrádky v Labském dole zjistili výšku 253 centimetrů. O týden dříve tam dokonce naměřili 280 centimetrů. Na místo došli na sněžnicích, vybaveni lyžařskými holemi a lavinovým vyhledávačem. Měření a hodnocení sněhového profilu zabralo vědcům zhruba dvě hodiny. V letošní zimní sezoně se měření uskutečnilo teprve podruhé. V předchozích dnech se do Labského dolu vědci nemohli vydat kvůli vysokému lavinovému nebezpečí.

Měření provádějí od roku 1995 několikrát za zimu na dvou lokalitách - na Labské louce a v Schustlerově zahrádce v Labském dole. Pravidelným monitoringem sledují sněhové poměry a zkoumají vlastnosti sněhu.

„V průběhu zimy odborníci na obou lokalitách opakovaně měří výšku sněhu. Vždy je potřeba vykopat sněhovou sondu až na zeminu. Tyto sondy slouží k popisu základních vlastností sněhové pokrývky, například typu sněhu, jeho tvrdosti, vlhkosti, vodní hustoty či průběhu teploty,“ vysvětlil mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. „Výsledky monitoringu jsou důležité nejen pro zlepšení našich znalostí o neživé přírodě nad horní hranicí lesa, ale jsou rovněž významným nástrojem při péči o krkonošskou arkto-alpínskou tundru,“ dodal.