„Dojde zde k zesílení konstrukce vozovky a obnově odvodnění včetně některých propustků. Stavba bude probíhat za plné uzavírky a její ukončení je plánováno na srpen. Náklady na celou akci přesahují 25 milionů korun," popsal náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnici I/32 do Budčevsi a následně po silnicích třetí třídy přes obec Nečas.

V současné době se také opravuje silnice druhé třídy, a to třetí úsek na trase Špice Lužany Choteč po křižovatku ke Svatojánskému Újezdu. Doprava je odkloněna přes Svatojánský Újezd. Za devět milionů korun se vylepšuje komunikace třetí třídy ze Šárovcovy Lhoty po Hamerský Mlýn. Dvacet milionů bude stát renovace cesty třetí třídy mezi Chomuticemi a Domoslavicemi.

(kov, mf)