Mladá historička Hana Kábová se rozhodla pokřtít svoji knihu o slavném historikovi, universitním profesoru Josefu Vítězslavu Šimákovi, právě v jeho rodišti. Galerie Muzea Českého ráje se proto hojně zaplnila odbornou veřejností, zástupci společenských organizací i představiteli města a Libereckého kraje.

Láska k rodišti

V komponovaném programu zazněly úryvky z Šimákových vzpomínek, úvah i korespondence. Historička Kábová vyprávěla především o Šimákově lásce k zdejšímu kraji a píli, s kterou se věnoval nejprve vlastním studiím, pak učitelské profesi a nakonec i bádání a vlastivědné práci.

Svůj obdiv k Šimákovu dílu vyslovila i Hana Maierová, dřívější pracovnice turnovského muzea, dnes náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast kultury. Významné chvíle se zúčastnili i přímí potomci J. V. Šimáka, kteří dodnes v městě žijí.

První profesor

„Šimák mě oslovil tím, že se věnoval vlastivědě, což je vlastně začátek vztahu k regionálním dějinám. On se jí zabýval právě jako první a proto se také stal prvním profesorem této vědy na Universitě Karlově. Rovněž mě zaujal tím, že byl nenápadný, skromný, velmi mnoho toho udělal a snad i proto, že se právě o takových lidech příliš nehovoří. Jeho vrozená píle měla bezpochyby vliv na důkladnost jeho díla, Šimák si našel vstřícný postoj k ostatním historickým osobnostem a nakonec i k obyčejným lidem. S jeho současníkem a mnohem známějším Josefem Pekařem, jej pojila nejen kolegialita a až přátelství, nicméně v povaze byl jeho pravým opakem. Snad proto se vzájemně výborně doplňovali. Navíc jejich společný vztah k Turnovu byl zřejmě natolik silný, že jim podle mě bránil tomu, aby se spolu pohádali, nebo dokonce rozešli. Nejprve jsem nevěděla, že s Šimákem máme společné kořeny.

Jeho předci totiž také pocházeli z Jižních Čech a nakonec se usídlil v Českém ráji, který si zamiloval. Toto poznání mě později natolik ovlivnilo, že jsem získala vřelý vztah k Turnovu a k Českému ráji, podobně jako on. Kdybych tuto knihu psala znovu, snažila bych se snad ještě šířeji podat svědectví o jeho osobním životě, což by jistě zaujalo mnoho čtenářů," řekla pro náš deník mladá historička Hana Kábová.