Jedná se o vymezený úsek označený dopravním značením. Dva platební automaty jsou umístěny vždy na každé straně ulice od Kudrnáčových hodin po vjezd do sídliště v ulici Kosmonautů včetně vjezdu k terminálu. Automaty tu byly umístěny již na podzim, zprovozněny byly až po ukončení prací na komunikacích.