Takové změny v centru Lomnice nad Popelkou, konkrétně v ulicích J. Kábrta a Komenského. Rozsáhlé práce probíhaly od února do konce září.

RUKOU SPOLEČNOU

Rekonstrukci provedl Liberecký kraj společně s Vodohospodářským sdružením Turnov a městem Lomnice nad Popelkou. Stavba přišla na 16,5 milionu korun.

Rekonstrukce probíhala zhruba na kilometrovém úseku silnice III. třídy číslo 2847. „Stavební práce začaly od křižovatky Antala Staška a J. Kábrta směrem k ulici Komenského. Nejprve proběhla oprava dožité splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Vzhledem k letním měsícům a provozu koupaliště bylo nutné dokončit všechny stavební práce v tomto úseku do poloviny června. Poté se rekonstrukce přesunula ke Středisku volného času Sluníčko, na Školní náměstí a pokračovalo se podél školy v Komenského ulici," popsal průběh krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Po provedení finální vrstvy asfaltu stavbaři položili kamennou mozaiku v chodnících a v komunikaci od Školního náměstí směrem nahoru podél školy žulovou dlažbu. Rozsáhlou akci se podařilo zkoordinovat s investicí města Lomnice nad Popelkou.

CENTRUM JAKO NOVÉ

„Na stavbě jsme se podíleli opravou opěrných zdí a schodišť okolo a uvnitř parku na Školním náměstí a sanací suterénních zdí základní školy do Komenského ulice. Obě akce tak napomohly k výrazné přeměně další části historického centra města," uvedl lomnický místostarosta Zdeněk Rajm.

Na financování stavby se Liberecký kraj podílel částkou 8,9 milionu korun, město Lomnice ad Popelkou výší 3,2 milionu korun a Vodohospodářské sdružení Turnov zaplatilo 4,4 milionu korun.

Slavnostní předání stavby zatraktivnila jízda pozvaných na koloběžkách.

(jm, md)