Přednáška začne v 17 hodin a posluchače čeká exkurz do doby, kdy oblasti s německou majoritou odmítly být součástí československého státu a přidaly se na stranu odbojné provincie Deutschböhmen, jejímž hlavním městem byl Liberec.
Pokud chtěl stát tyto oblasti skutečně získat pod svoji kontrolu, musel je nejdříve vojensky obsadit, což se stalo v průběhu listopadu a prosince 1918.

Někde při tom došlo i na střelbu jako například v Teplicích nad Metují, na jiných místech se vše naopak obešlo bez vážnějších incidentů. 

Velkou pozornost přednášející věnuje Trutnovu, který československé vojsko bez boje obsadilo ve dnech 14. a 15. prosince 1918.