Šlápnout ve velkém vedru do cyklistických pedálů vyžaduje pro většinu lidí určité sebezapření. Ale když je to pro dobrou věc a navíc napevno, hned je energie dostatek. To dokázali ti, kteří se dostavili do areálu poříčské elektrárny. Šlapalo se tam totiž na speciálních kolech s cílem podpořit dvě mateřské školy. Minuta strávená v pedálech bicyklu byla podmínkou k účasti v soutěži, kterou elektrárna tradičně slaví Den dětí. A protože se do sportovních výkonů pustilo hodně malých i dospělých skutečně s vervou, vyšlapali 100 tisíc 364 korun. Peníze teď Nadace ČEZ rozdělí. „.Jsem ráda, že se díky velkému zájmu návštěvníků o jízdu na speciálním kole podařilo vyšlapat tak vysokou částku," sdělila ředitelka nadace Michaela Žemličková.

„Výtěžek z Oranžového kola ve výši 49 411 korun využijeme na obnovu nevyhovujících a nákup nových herních prvků na školní zahradu, na něž se všechny děti už moc těší," uvedla ředitelka Mateřské školy v Tkalcovské ulici Jarmila Vondráčková.

Mateřská škola speciální Na Struze nabízí v sedmi třídách pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, takže peněz též dobře využije. „Pomocí speciálních metod usilujeme o odstranění či zmírňování některých nedostatků dětí. Při této péči využíváme různé kompenzační a rehabilitační pomůcky k podpůrným terapiím a na jejich nákup a doplnění výtěžek ve výši 50 953 korun použijeme," konstatovala ředitelka MŠ speciální Trutnov Daniela Kranátová.