S koncem plánovacího období místní akční skupiny Přiďte pobejt!, Jilemnice, o.s. jdou do finále také projekty, které byly prostřednictvím sdružení podpořeny z dotací ministerstva zemědělství, programu Leader.

Obnovili desku

V sedmé výzvě byl čisteckým mateřským centrem Barvínek podán projekt s názvem „Památky jižního Jilemnicka". Projekt byl zaměřen na obnovu pamětní desky starodružiníku Antonínu Vajsovi na budově školy v Čisté a na restaurování sochy Panny Marie Imaculaty ve Studenci. Dotace byla nakonec poskytnuta a začala realizace.

„Na obnově pamětní desky v Čisté se aktivně podílel inženýr Josef Stránský. Vlastně z jeho iniciativy byla myšlenka realizována a on sám se stal duší čistecké části projektu. Původní deska zdobila školní budovu pouze několik měsíců v roce devatenáct set třicet osm. Pak byla před nacisty ukryta a zmizela. Údajně by měla být zakopána u základů školy, ale tuto skutečnost se zatím nepodařilo ověřit," říká Ladislav Jiřička, starosta obce a předkladatel projektu. Podle dobových fotografií vytvořila repliku umělecká slévárna HVH v Horní Kalné. Ke slavnostnímu odhalení desky došlo v Čisté u Horek při sjezdu rodáků o uplynulém víkendu. Zároveň bude ve vstupní chodbě školy ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR instalována výstava o československých legionářích.

Souběžně probíhající částí projektu je restaurování sochy Panny Marie Imaculaty v sousedním Studenci. Socha je v soukromém vlastnictví rodiny Tomášových, kteří jsou místním tradičním selským rodem. Donátory sochy byli majitelé statku stojícího pod místní školou v roce devatenáct set jedna. Socha během let bohužel značně utrpěla a její stav nebyl dobrý. „Díky podpoře evropskými financemi se podařilo provést náročnou obnovu v kamenické dílně pana Novotného v Nedaříži a prostředky stačily i na důstojnou úpravu okolí sochy," komentuje druhou část projektu Jiřička. Vyvrcholením projektu bylo vysvěcení mariánské sochy.

Pomohou i menším

Díky penězům, které proudí do regionu přes místní akční skupinu Přiďte pobejt! Jilemnice o.s. se tak podařilo obnovit další dvě pamětihodnosti venkova. Z toho je zřejmé, že unijní peníze mohou pomáhat i na menších obcích a díky nim jsou realizovány drobné projekty. „Stačí jen mít dobrý nápad, najít alespoň morální podporu u samosprávy a nebát se trocha papírování. Samozřejmě velký dík patří manažerkám MASky, které nám s celou administrativou hodně pomohly,"uzavírá ohlédnutí za končícím projektem předkladatel projektu.

(fal)