Opravy si vyžádalo také nepřehledné uspořádání křižovatky, která byla místem častých dopravních nehod. Most má zcela novou nosnou konstrukci včetně spodní stavby. "Rekonstrukce mostu zajistila požadovanou zatížitelnost mostu a také významně zvýšila bezpečnost provozu," uvedla Kristýna Korenčiková z krajské správy ŘSD v Hradci Králové.

"Most je nyní obousměrně průjezdný pro osobní dopravu i pro dopravu nákladní, která byla po dobu rekonstrukce odkloněna na objízdnou trasu," dodala.

Kompletní rekonstrukce bude dokončena až na jaře příštího roku. "Nadále budou pokračovat terénní úpravy v okolí mostu, na jaře také provedeme vodorovné dopravní značení v plastu. Tyto dokončovací práce už ale dopravu na mostě výrazně neomezí," upřesnila Kristýna Korenčiková.

Zhotovitelem stavby je společnost Chládek a Tintěra, která opravu realizuje za cenu 29,55 milionu Kč bez DPH.