„Jednou z komodit je bioodpad, který na sídlištích řešíme formou hnědých popelnic a do rodinných domů kompostéry formou zápůjčky a bezplatně. V uplynulých letech jsme již zapůjčili zhruba tři sta kompostérů v celkové hodnotě 243 tisíc korun a je o ně stále zájem," uvedl Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města.

Letos bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup kompostérů, kterého se zúčastnilo šest firem. Vyhrála firma Tomáš Rudle ze Zlína, která městu nabídla za cenu 51 tisíc korun celkem 56 kusů o objemu 600 litrů. Kompostéry se budou rozdávat od druhé poloviny srpna. „Vzhledem ke stále vyšším cenám za likvidaci komunálního odpadu, s ohledem na zpřísňující se předpisy v této oblasti, a zejména s ohledem na ekologické aspekty ´vymýšlíme´ další možnosti třídění, což kompostování beze sporu je. Většina obyvatel Semil si to již uvědomuje a má o třídění odpadů zájem," upozornil Vladimír Bělonohý.

Do kompostu patří nejen zbytky ze zahrad, ale i bioodpad z kuchyní, jako jsou slupky z brambor, ostatní zeleniny a ovoce, skořápky vajíček apod. Navíc vzniklý kompost lze používat na pěstování rostlin jak v zahradě, tak v domě.

Kompostéry dostávají občané od Města Semily k dispozici výpůjčkou po podepsání smlouvy, tedy bezplatně.