Úpická starostka Iljana Beránková v pátek dopoledne v sídle krajského úřadu kromě diplomu za první místo a věcných darů převzala také finanční bonus ve výši 140 tisíc korun. „Ocenění si strašně moc vážím a především si vážím všech občanů, kteří poctivě třídí odpad,“ uvedla Beránková. Ekologické nakládání s odpadem bylo ve městě zavedeno v polovině 90. let. „V Úpici velmi dobře fungují technické služby, které spolupracují se školami a třídění odpadů se snaží všemožně podporovat,“ dodala starostka. Doposud největšího úspěchu v soutěži Úpice dosáhla hned v prvním ročníku, kdy obsadila druhou pozici.

Vyhlídky pro letošní rok však nejsou příliš příznivé. „Letošní rok je v souvislosti s krizí a někdy i zavádějícími informacemi v médiích hodně špatný. Po prvním čtvrtletí už víme, že množství vytříděného odpadu strašně moc pokleslo. Z toho mám trochu obavy,“ poznamenala Iljana Beránková.

Druhé místo pro Vrchlabí příliš velkým překvapením není. Město zatím bodovalo zatím ve všech ročnících soutěže. V úvodním bylo čtvrté, za rok 2007 a 2008 bráně Krkonoš patří stříbrná příčka. „Z obhajoby druhého místa máme radost. Ukazuje se, že to není náhoda a rádi bychom si tuto pozici udrželi,“ sdělil místostarosta Jan Konvalina.

Problematice třídění odpadů se radnice věnuje dlouhodobě. „Každý rok přibývají hnízda kontejnerů. Pro lidi je třídění dostupnější a nemusejí s odpadem chodit daleko. Neustále také rozšiřujeme sortiment. Například vloni jsme začali třídit bílé a barevné sklo,“ doplnil Konvalina. Městu se podle něj také osvědčila spolupráce s místní svozovou firmou Lipkova.

Samosprávy zapojené do třetího ročníku soutěže Čistá obec posuzoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společností EKO–KOM. Hodnotící kritéria byla stejná jako v předešlých dvou letech: množství vytříděného papíru, plastů, bílého i barevného skla, nápojových kartonů, nebezpečného odpadu a zapojení obcí v kolektivních systémech pro zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení.

„Tento projekt podle mého názoru zásadně podporuje ekologické chování všech obyvatel našeho kraje. Přece jen si musíme uvědomit, že právě příroda je asi to nejcennější, co nám po předchozích generacích zbylo,“ sdělil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Zatímco mezi městy nad pět tisíc obyvatel obsadili reprezentanti Trutnovska přední příčky, v dalších kategoriích už tak úspěšní nebyli. V klání obcí do 500 lidí zvítězila Lípa nad Orlicí, v kategorii do pěti tisíc obyvatel kraloval městys Nový Hrádek. Ceny systému Asekol si pak z Hradce Králové odvezli představitelé obcí Bříšťany, Žďárky a města Broumov.