Před dvěma roky zakoupily opuštěný dům po bezdětné vdově. Byl v dezolátním stavu. Dnes je z toho objekt pro znevýhodněné lidi v sociální nouzi. Sestra Kateřina Litošová se s mnoha brigádníky, pomocníky, starostkou města Editou Vaňkovou, farářem Janem Czekalou a dalšími sešla v pondělí v novém domě svaté Faustyny. Ten slavnostně otevřeli, pokřtili a prohlédnout si ho mohla i veřejnost.

Celková přestavba

Dům byl ve velice špatném technickém stavu a vyžadoval celkovou rekonstrukci. Postupně došlo ke zpevnění základů, izolace zdiva, nástavbě druhého patra, novému zastřešení, výměně oken, novým omítkám, podlahám a vybavení koupelen. Při vícepracích v průběhu přestavby sestrám pomohlo mnoho dobrovolníků na jednotlivých brigádách. „Zakoupený dům jsme museli úplně zrekonstruovat. Vzniklo v něm osm malometrážních startovacích bytů pro lidi v hmotné nouzi. Máme v něm i společenskou místnost, kde se mohou nájemníci scházet," řekla sestra Kateřina Litošová, která má vedení domu na starost.

REKONSTRUKCE DOMU svaté Faustyny vyžadovala značné úsilí brigádníků i sester řádu Kongregace.Pro nájemníky

„Protože jsme na rekonstrukci získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, tak musíme vybírat klienty v hmotné nouzi a různě sociálně znevýhodněné, třeba po výkonu trestu. Pochopitelně budeme muset všechny žádosti probrat a zájemce posuzovat jednotlivě podle toho v jaké situaci se nacházejí," upřesnila sestra Litošová.

A doplnila: „Klienti se mohou hlásit v Kongregaci sester Matky Božího Milosrdenství ve Štefánikově ulici. S vybranými během srpna už sepíšeme smlouvy, aby od září mohli bydlet a dům byl plně obsazen. Klienti v nich mohou bydlet jen půl roku až rok."

Zdeňka Kousalová