"Hospitalizováno je již několik osob. Mají vazbu na závod firmy Siemens v Trutnově," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí. Výskyt spalniček se potvrdil také v Pilníkově.

"Vzhledem k tomu, že spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné, je třeba osoby, které byly s nemocnými v blízkém a přímém kontaktu pokud možno izolovat v jejich bydlišti," upozornila Krejčí.

Osoby, u kterých spalničky vyskytly, leží na infekčním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V trutnovské nemocnici totiž není infekční oddělení. "Nemáme infekční oddělení, pacienti u nás nejsou a ani by nebyli hospitalizováni," uvedla Magdaléna Doležalová z krajského zdravotnického holdingu, pod kterou trutnovský špitál patří.

Onemocnění spalničkami nicméně zaznamenali. "Oblastní nemocnice Trutnov registrovala v pátek 1. března několik případů onemocnění pacientů spalničkami. Okamžitě přijala vnitřní opatření, tedy nechala v první vlně testovat na protilátky zdravotníky na nejohroženějších odděleních, kde by se mohli s nákazou setkat. V případě nízkých hodnot protilátek dojde k přeočkování zaměstnanců. Důvodem je především ochrana jejich zdraví a zamezení případného šíření onemocnění, které by mohlo mít přímý dopad na provoz oddělení a dostupnost zdravotní péče," sdělila Doležalová.

Krajská hygienická stanice nyní provádí šetření vzniklé situace, nastavuje protiepidemická opatření a intenzivně pracuje na identifikaci a poučení rizikových osob, které byly s nemocnými v přímém kontaktu. "U nich by mělo dojít k odběru krve na zjištění protilátek proti spalničkám a zejména k jejich izolaci v domácím prostředí. Pokud tyto osoby nemají dostatečné množství protilátek, musí být v domácí izolaci po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Zdrojem této nákazy je výhradně nemocný člověk. K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem.

Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na kůži hlavy (za ušima i ve vlasech) a na obličeji, která se postupně šíří dále i na trup a horní a dolní končetiny. Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik, kdy se objeví kožní vyrážka. Nemocný může nakazit ostatní již zhruba 2 až 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá 7 až 10 dní, hospitalizace nemocného v zdravotnickém zařízení je nutná.

Nejúčinnější ochranou proti spalničkám je očkování. Mezi preventivní opatření patří vyhýbat se bližšímu kontaktu s osobami s patrným respiračním onemocněním a důkladné mytí rukou, zejména před jídlem.

Také kvůli výskytu spalniček pokračuje zákaz návštěv v trutnovské nemocnici.