Změní se nějak struktura řízení nemocnic v kraji?
„Ne, vše podle projektu zůstane, jako dosud. Veškeré akcie má a bude mít stále Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje Pouze se všechny nemocnice sloučí pod jeden celek, který zastřeší všechny pobočky. Bezesporu je snaha, aby se ušetřilo, v čemž jsou předpokladem hlavně velice solidní smlouvy se zdravotnickými pojišťovnami.“

Veřejnost se dnes brání pojmu zprivatizovat nemocnice do akciových společností. Jsou slyšet obavy, že pak vše bude v rukou trhu. Ale tady v kraji už to tak vlastně je, ne?
„Ale v našem případě přece vůbec nejde o klasickou privatizaci! Nic strašného se, za dobu, kdy jsme v akciové společnosti, rozhodně nestalo. Naopak. Holding, který nemocnici zřizuje, je zřizován krajem. Navíc je tam zaručena diverzifikace majetku. Budovy patří kraji a přístroje nakupuje už dnes většinou zdravotnický holding. Takže ten systém naopak zaručuje a ochraňuje to, že se akcie nemohou nesmyslně prodat. Nemocnice, které budou sdruženy do jednoho celku, budou prostě neprodejné. Jeden z rozdílů, které máme proti příspěvkovkám, je de facto v tom, že jsou jednodušší účetní procesy. Například v odměňování zaměstnanců, kteří jsou placeni podle jiných norem. U nás jsou totiž odměňováni podle zákona o mzdě.“

Mají tedy například v Trutnově více peněz, než dříve?
„Mají. Neustále dochází k nárůstu platů. Samozřejmě, že lidé by chtěli, aby platy rostly rychleji. Ale obecně lze říct, že se odměňovací systém zaměstnanců určitě nedotkl negativně. A co se týká pacientů, tak v průběhu doby, kdy jsme jako akciovka pod krajem,se spíše zdravotnická péče výrazně zlepšila. Dochází totiž k trvalým investicím. A těch bylo v posledních letech určitě víc, než předtím.“

Přesto jste dnes například se stavem středního zdravotnického personálu tak trochu „naštíru“. Je to tak?
„Musím přiznat, že v otázce například zdravotních sester jsme vyloženě doslova takříkajíc ´na hraně´. To je ovšem problém všech nemocnic ve státě. U nás v Trutnově je navíc paradoxem, že nemocnice má čtyřicet sester na mateřské dovolené. Kdyby se vrátily, jsme bez problémů. V současné době nám akutně chybí zhruba deset sester v celé nemocnici.“

Čím myslíte, že to je?
„Například proto, že současný vzdělávací systém je v České republice nastaven tak, že dnes ze zdravotní školy vycházejí po maturitě vlastně jen ošetřovatelky, které samostatně nemohou pracovat. Z vyššího odborného systému, kde už má zdravotní sestra požadované vzdělání, ještě žádné absolventky nevyšly.Ale jediný problém to samozřejmě není.“

Není příčinou třeba i nízký plat?
„Nevím, ale uvedu fakta. Průměrný plat středního zdravotnického personálu je u nás v Trutnově lehce pod celorepublikovým průměrem, takže devatenáct a půl tisíce korun měsíčně. Průměrný plat lékařů se v rámci holdingu blíží k padesáti tisícům korun. Mohlo by to být víc, ale můžeme dát jen to, co je možné.“

Jak tedy budete personální problémy řešit?
„Samozřejmě se snažíme personál v rámci marketingu získat. Oslovujeme například sestry na mateřské a jiné kvalifikované sestry, jestli by nám aspoň na část úvazku mohly pomoct. Jsme ochotni zorganizovat i eventuální hromadný svoz sester z jiných měst autobusem, který bychom zaplatili. Ale zatím se to nesetkalo s odezvou. Ten problém je však všude. Například kritický stav je i na onkologii v pražském Motole, což je už opravdu tristní. Co můžeme dělat my? Například využít právě v rámci sjednocení nemocnic lepší vzájemnou spolupráci. My například vidíme šanci v umísťování pacientů po operacích na rehabilitaci, kde jsou na takovou péči vhodněji zařízeni. S vývojem medicíny klesá i doba ošetřování pacienta v nemocnici. Hodně zákroků se přesouvá do ambulancí. Když jsem tady začínal, měli jsme ošetřovací dobu deset dnů. Teď je to u nás v Trutnově kolem 6,7 dnů. Pořád to číslo ovšem celorepublikově klesá.“

To chcete říct, že pacient bude odoperován a pak honem poslán domů, aby se o něj nikdo nemusel starat?
„Tak to přece vůbec není. Stačí uvést pár příkladů, jak se vyvíjí medicína. Dříve se například drtivá většina žaludečních vředů řešila operativně. Teď se, s vývojem léčby, pacienti spíše úspěšně léčí medikamentózně. Nebo jiný příklad. Když jsem v osmdesátých letech nastupoval na internu do praxe, tak osmdesát procent případů, které jsme tam měli, byl infarkt myokardu. Dnes už nám tu pacienti s tímhle onemocněním v podstatě neleží. Když dostaneme indikovaného pacienta včas, a to je devadesát procent případů, pošleme ho rychle do Hradce Králové, podstoupí tam angioplastiku, mimochodem nejlepší léčbu v Evropě, a jdou domů.“

Nevylučujete tedy, že v budoucnu by se mohla změnit struktura trutnovské nemocnice a počty lůžek?
„Nepředpokládáme to. Ale z hlediska trendů medicíny, kdy gró všech zásahů míří už nyní do ambulancí, nezastírám, že to někdy v budoucnu nastat může. Ale to je celosvětová záležitost. Každopádně je a bude pro nás na prvním místě pacient. “