"Budova pochází z první poloviny 80. let a čas se na ní už podepsal. Okna jsou v havarijním stavu, netěsní, s čímž souvisí vysoké náklady na vytápění úřadu, a navíc jsou i pro zaměstnance při manipulaci nebezpečná," vysvětluje starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Dlouho se do budovy úřadu neinvestovalo. Zaměřili jsme se převážně na školy a sportoviště, tudíž je nejvyšší čas se do takové akce pustit. Navíc se nám na tento projekt podařilo získat dotaci," dodal.

"Takto rozsáhlé úpravy s sebou samozřejmě přinesou střídavé omezení chodu úřadu. Výměna oken je naplánována do deseti etap, které na sebe navazují. Vždy po dobu jednoho týdne bude omezena dostupnost některých služeb poskytovaných veřejnosti. S výjimkou etapy výměny oken na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel bude vždy alespoň v základním rozsahu služba zajištěna. Prosíme veřejnost, aby sledovala webové stránky města, facebook či mobilní aplikaci, kde budou aktuální informace," říká Jan Seidel, tajemník Městského úřadu Trutnov. Omezení se netýká detašovaného pracoviště u Autostylu, kde se nachází oddělení dopravně správních agend.