Současně dojde ke zvýšení ceny práce u lékařů ve službě o deset procent na všech odděleních v Liberci a v Turnově. Celkově toto opatření bude pro krajskou nemocnici znamenat roční navýšení objemu mzdových prostředků o 100 milionů korun oproti roku 2017. 

„Jde o maximální možné navýšení finančních prostředků ze strany pojišťoven při splnění všech smluvních parametrů s nimi,“ říká generální ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný. Představenstvo podle něj rozhodnutí učinilo s vědomím vynikajícího hospodaření v letošním roce.