Na tiskové besedě liberecký hejtman Martin Půta situaci v Turnově hodnotil jako špatnou. „Ačkoli jsme na Liberecku bez větších potíží slučovali řadu středních škol, Turnov je typickým příkladem toho, kde se nám to nepovedlo. Po řadě jednání s rodiči, studenty i kantory, jsem po ročním sloučení škol prosazoval jejich opětovné rozdělení, ale radní i zastupitelé mě přehlasovali,“ řekl pro Deník hejtman s dodatkem, že výuka optických a strojírenských oborů je skutečně něco jiného, než špičkové hotelnictví či obchodní management.

„Stávková pohotovost na škole byla už loni v létě a jedním z požadavků odborářů z Alešovy ulice bylo právě to, aby se sloučená škola nerozdělovala. Teď jsem si přečetl, že chtějí, aby se škola rozdělila. Tak tomu nerozumím. V radě kraje jsme se proto shodli na tom, že můj náměstek Petr Tulpa přijde po konci letošního školního roku s návrhem, jak situaci dořešit, protože sloučení se kraji skutečně nepovedlo“, vysvětlil nám hetman Půta. Podle něj ale současný výsledek vypovídá o přístupu lidí, kteří školu řídí. „Jinde to ředitelé dokázali“, uvedl Půta. Hejtman přesto přiznal, že značný rozdíl mezi hotelovým školstvím a integrovanou školou ve skutečnosti je. Nicméně Martině Novákové se prý v roli dočasné ředitelky přece jen podařilo situaci na čas stabilizovat.

„Na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově vyústily dlouhodobě neřešené problémy až do vyhlášení stávkové pohotovosti a k jednodenní stávce,“ informovala dopisem Marcela Horynová. Současně připomněla složité využívání a hospodaření ve dvou budovách, nakonec i podivnou situaci po loňském výběrovém řízení na pozici ředitelky po odvolání Mileny Lednejové.

„Odborná komise vybrala Martinu Novákovou, ale liberečtí radní jmenovali Evu Antošovou. Ta prý například zrušila pravidelné porady, s kantory se dorozumívá e-maily, což vážně narušuje fungování školy. Navíc prý vyhrožuje některým zaměstnancům a zadává nesmyslné úkony. Vzhledem k tomu, že projevuje minimální zájem o učňovské obory, obáváme se, že dojde k postupné likvidaci této školy. Proto požadujeme její odvolání“, zakončila v dopise Horynová.

Bývalá ředitelka Martina Nováková odmítla podat podrobnější vysvětlení s odkazem na nejbližší návštěvu hejtmana Půty a páteční tiskovou besedu, kterou k tomuto účelu svolali. „Situace na škole je dlouhodobě složitá. Po nástupu nové ředitelky Antošové se zdejší klima rapidně zhoršilo, na což jsme několikrát upozorňovali kraj, jako našeho zřizovatele. Do páteční tiskovky však nechci zveřejňovat další podrobnosti, abych neovlivnila další jednání a vývoj školy,“ řekla na závěr Martina Nováková.

Otakar Grund