Společenské centrum Uffo včera poprvé vidělo promoci. Vysokoškolský diplom zde obdrželi absolventi Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Bakalářský obor Veřejné správa a regionální politika, který je realizován v kombinované formě na ZŠ V Domcích, úspěšně zakončilo 27 studentů. „Letos ukončilo studium méně studentů než loni, jelikož se zvedly požadavky, a tak i úroveň závěrečných prací. Je nutné zachovat tento trend, protože bez kvalitní přípravy by nemělo studium smysl," sdělil vedoucí konzultačního střediska v Trutnově Vladimír Wolf.Projevy a přísahy

Celý akt zahájil úvodním slovem děkan fakulty Dušan Janák. Ten řekl, že podle studijních výsledků bylo správné v Trutnově zřídit pobočku Slezské univerzity. Ta svým vybavením splňuje podmínky kladené na všechny vysoké školy.

Starosta města Ivan Adamec zase poznamenal: „Jsem rád, že zde univerzita zapustila kořeny. Trutnov si zaslouží mít vysokou školu. Zatím jenom pobočku, nicméně čas ukáže."

Absolventi poté složili slavnostní slib a potvrdili ho položením pravé ruky na insignii fakulty a slovem „slibuji". Pak už se těšili ze svých univerzitních diplomů.

Studium kvůli práci

Veřejná správa a regionální politika je roční studium v Trutnově navazující na dva roky celoživotního vzdělávání v Úpici, které je zaměřeno na vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy. „Většina z nich realizovala studium při zaměstnání a potřebují ho pro výkon své funkce," řekl Vladimír Wolf. Jeho slova následně potvrdil i absolvent Pavel Semerák. „Vzhledem k rodině bylo studium velice náročné," dodal již bývalý student.

Včera se také v Uffu předávala osvědčení absolventům kurzu Celoživotního vzdělávání v oboru Sociální patologie a prevence.

Vladimíra Junková