Dvě žacléřské lokality, sídliště Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové, má spojit stezka pro pěší a cyklisty.

SLÍBENÉ MILIONY

Městu se podařilo získat dotaci na zásadní přestavbu dosavadní, již po desetiletí využívané pěšiny Pod Zahradami. Získá skoro 6,5 milionů korun. „Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci, díky výborné spolupráci s vlastníky sousedních pozemků jsme získali stavební povolení a pak podali žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury," popsal žacléřský starosta Miroslav Vlasák.

Zároveň dodal, že ačkoli se městu již v minulosti podařilo získat skoro dvě stovky milionů korun z různých fondů, jak národních, tak i evropských, dotace ze zmíněného je novinkou. O co konkrétně půjde? „Vybudujeme dva metry širokou asfaltovou stezku s osvětlením a zároveň bude vyřešeno její napojení na komunikaci J. A. Komenského u objektu České spořitelny a také u křižovatky u firmy Keramtech. Součástí prací se stane instalace veřejného osvětlení.

„Plánujeme i vybudování doprovodné infrastruktury, konkrétně workoutového hřiště a odpočinkových míst. Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme již uskutečnili v předstihu, abychom mohli v případě schválení dotace zaslat požadované dokumenty na SFDI obratem a aby mohla být co nejdříve uzavřena smlouva o poskytnutí dotace," připomněl průběh starosta Vlasák.

Právě v těchto dnech dochází k jednáním s dodavatelem stavby o průběhu prací a termínech. S dokončením se počítá nejdéle do konce srpna 201.

POHODLÍ A BEZPEČNOST

Už nyní po pěšině chodí lidé často a její zkvalitnění může jen pomoci i bezpečnosti chodců. „Sám cestu využívám od mala a to je dost let," poznamenal Miroslav Vlasák. „Přestože na kole nejezdíme, cyklostezka se nám i tak hodí. Syn po ní bezpečně a pohodlně dojde do školy na druhém konci města, vyhne se hlavní silnici," vidí jedno z pozitiv Pavlína Hetflejšová, bydlící v sídlišti Na Pilíři.

(njt)