Zlatým písmem se do historie Domova svatého Josefa zapíše dnešní den. Největší středisko Oblastní charity Červený Kostelec bude slavnostně uvedeno do provozu po rozsáhlé rekonstrukci bývalého barokního areálu v Žirči.

Domov svatého Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které klientům zajišťuje místo pro důstojný život s kompletní zdravotnickou péčí. Je jediné svého druhu v České republice, zabývá se péčí o pacienty s nevyléčitelnou nemocí.

Výsledkem rozsáhlých stavebních prací, které byly ukončeny za pouhých 15 měsíců, jsou opravené prostory areálu, v nichž našlo místo 44 nových lůžek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Kapacita ojedinělého zařízení se tak zdvojnásobila.

Červenokostelecká charita v Žirči renovovala v areálu Domova sv. Josefa dvě budovy. Někdejší pivovar se proměnil v objekt sv. Damiána a trvalý domov v něm získá patnáct klientů se zdravotním postižením.

„V nových prostorech se snoubí původní barokní architektura s moderním vybavením. Obyvatelé tu najdou nejmodernější rehabilitační přístroje, vodoléčebné vany, transportní zařízení. Zdravot-ně postižení zde budou bydlet převážně v jednolůžkových pokojích, k dispozici budou mít jídelnu nebo podkrovní kulturní sál," sdělila Jitka Holcová z vedení domova.

Druhou renovovanou budovou je dřívější fara, nyní Objekt svaté Kláry. V rámci tzv. odlehčovací služby zde bude bydlet devětadvacet nových klientů. Charita tu vybudovala vícelůžkové pokoje nebo přednáškový sál.

Nový domov pro nevyléčitelně nemocné podpoří také kraj

S přispěním evropských fondů byly objekty ve Dvoře Králové rekonstruovány v šibeničních termínech a v rekordním čase. Nově opravené objekty by nemohly být uvedeny do provozu bez transportního zařízení, které významně ulehčuje každodenní běžné činnosti pacientů s roztroušenou sklerózou, například přesun na invalidní vozík, na lůžko nebo na toaletu.

Kromě dotačních programů se na financování celé rekonstrukce podílela široká škála nadací, která pomohla pokrýt právě náklady na pořízení transportního zařízení. Nyní se objekty a lidé s roztroušenou sklerózou s velkou pravděpodobností dočkají pomoci také od Královéhradeckého kraje. Ojedinělého zařízení si na svém území jeho představitelé cení, což chce dát krajská rada najevo dotační pomocí na vybudování zcela nové čistírny odpadních vod. Ta dopomůže k plnému využívání budovy.

„Projekt na rozšíření domova byl podpořen z Regionálního operačního programu a jeho celkové náklady byly 85 milionů korun. Větší kapacitu domova ale stávající čistírna odpadních vod není schopna pokrýt. Zřizovatel nás požádal o finanční podporu na výstavbu čistírny nové, čemuž se Rada Královéhradeckého kraje rozhodla vyhovět. Individuální dotaci musí ještě schválit zastupitelstvo," uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml, který je odpovědný za oblast dotací.

Nová čistírna odpadních vod bude sloužit výhradně klientům, personálu a návštěvám domova. Kraj by měl ze svého rozpočtu na tuto stavbu uvolnit dva miliony korun. Celkové náklady jsou po vysoutěžení nejvýhodnější nabídky 2,9 milionu včetně DPH. Na akci hodlá přispět i město Dvůr Králové, na jehož území se zařízení, spravované Oblastní charitou Červený Kostelec, nachází.