O stromky s certifikátem Forest Stewardship Council (FSC), který deklaruje, že krkonošské lesy jsou obhospodařovány přírodě blízkým způsobem, je každý rok nebývalý zájem. U ekocentra Krtek se proto od rána tvořily fronty a po stromcích se rychle zaprášilo.

 „Nabízené stromky pocházely z prořezávek, a tudíž les jejich vyřezáním neutrpěl. V rámci hospodaření bychom je stejně museli vyřezat. Je tedy lepší prosty vyříznout nyní a nabídnout veřejnosti jako vánoční stromky. Vnímáme to i jako preventivní opatření, aby nám lidé nechodili s pilkou do lesa,“ konstatoval mluvčí Radek Drahný. Za výtěžek z prodeje Správci KRNAP do lesů navrátí dřeviny, které v nich chybějí, tedy jedle, javory nebo buky.

Výchovnými zásahy v lese lesníci pomáhají lesu získat dlouhodobě stabilní prostorovou, druhovou i věkovou strukturu a stát se tak stabilnějším a odolnějším vůči klimatickým podmínkám a škůdcům. "Když hustý mladý les prořežeme, tak stromky, které v lese zůstanou, získají více místa, zesílí a celý les pak bude mnohem stabilnější," dodal Radek Drahný.