„Stejně jako v celé republice je i na Královédvorsku situace s varhany velmi neutěšená, mnohé z nástrojů nejsou v dobrém stavu. Jsou tu přitom cenné varhany z období baroka až po 20. století. Snažím se veřejnost s unikáty seznamovat a díky vícezdrojovému financování je opravovat,“ říká hudební teoretik Vít Havlíček, který v rodném Dvoře Králové také řídí Královédvorský chrámový sbor.

Díky jeho úsilí se kompletní renovace dočkaly třeba varhany na Kuksu. V posledních dvou letech se zaměřil na nástroj v Hajnici. „Všeobecně je stav varhan velmi tristní, málokdo se o ně zajímá. Církve, které je z drtivé většiny vlastní, nemají na opravy prostředky a správa hudebních nástrojů bohužel nepatří ani mezi priority radnic,“ uvědomuje si Vít Havlíček.

Varhany v hajnickém Kostele sv. Mikuláše desítky let vůbec nehrály. Po sérii odborných zásahů si však obnovený zvuk mohou posluchači znovu užívat.

„Letos se opraví ještě vzdušnice, traktura, hrací stůl a pak budou varhany zase na několik desetiletí funkční. K dovršení cílové částky 417 tisíc nám zbývá sehnat už jen přibližně 35 tisíc korun,“ těší Víta Havlíčka.
Na financování opravy se podílely Královéhradecký kraj, obec Hajnice, Římskokatolická farnost Hajnice, ale především také veřejnost. Lidé při sérii koncertů, na nichž vystoupili známí hudebníci v čele s Jiřím Stivínem, Václavem Hudečkem nebo hercem Josefem Somrem, věnovali na opravu varhan dobrovolné dary. Veřejnost také mohla adoptovat některou z více než tří stovek píšťal.

Hajnické varhany postavil v roce 1906 vídeňský varhanář Franz Josef Swoboda, který působil jako dvorní císařský varhanář. V České republice se nachází pouhé tři nástroje z jeho dílny.

„Každé varhany jsou unikátem a od druhých odlišné. Většinou se stavěly do specifického prostoru, jejich konstrukce se velmi liší. Hajnický nástroj je po řemeslné i zvukové stránce výborně zpracován. Při opravách je pak důležitá hlavně odbornost a zkušenost,“ upozorňuje Vít Havlíček, který organizuje také festival Hudební léto Kuks.

V České republice je podle závěrů jedné zahraniční konference největší hustota varhan v přepočtu na počet občanů. Poté, co pedagog pražské AMU pomohl k renovaci nástroje v Hajnici, se nyní přesouvá do Kocbeří, kde vandalové rozkradli a poničili větší část zajímavého nástroje z poloviny 19. století.

„Obdrželi jsme první grant, na opravě kocbeřských varhan tak můžeme postupně začít pracovat,“ těší královédvorského hudebníka.