Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem novou cenu vodného a stočného, která bude od 1. ledna 2021 činit 91,30 Kč včetně DPH. Odběratelé tak za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí zhruba o 5 procent více než dosud. Cena vodného bude 33,97 Kč, cena stočného 57,33 Kč.

"Důvodem zhruba pětiprocentního zdražení je zejména nárůst nákladových položek energie a především náklady spojené s opravou poruch na vodovodní a kanalizační síti," vysvětlil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Navýšení hned z několika důvodů

"K navýšení ceny vodného a stočného došlo z několika důvodů. Především by mělo od 1. ledna 2021 dojít ke zvýšení ročního nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu, které Městské vodovody a kanalizace (MěVaK) platí městu, a to o 1,3 milionu Kč na 13,7 milionu Kč bez DPH. Tyto peníze by město mělo využít právě na obnovu vodovodů a kanalizací, která vychází z plánu obnovy této infrastruktury," upřesnil Petr Mrázek, jednatel společnosti MěVaK.

"Zvýšily se ceny některých nákladových položek, zejména energií a úhrad za likvidaci čistírenských kalů. Současně pokleslo množství fakturované vody odběratelům v důsledku větších srážek a zejména v důsledku omezení provozu našich odběratelů v souvislosti s koronavirovou pandemií," dodal Petr Mrázek.

Zastupitelé zároveň schválili Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2021 - 2030. V roce 2021 město Dvůr Králové nad Labem plánuje například rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Zborovská a Karolíny Světlé, na tyto akce je ve schváleném rozpočtu města dohromady vyčleněno 15,5 mil. Kč.

Zasněžování a příprava areálu v Horní Malé Úpě v Krkonoších.
Skiareály dostaly od ministra naději, řešení s jednodenními návštěvníky vítají

Cena za vodu se zvýší také v Trutnově, zhruba o 5 procent. Od 1. ledna 2021 zaplatí lidé v Trutnově za vodné a stočné 83,31 Kč s DPH (48,64 vodné a 34,67 stočné). Hlavním důvodem zvýšení ceny je růst cen vstupů a potřeba zdrojů na letos zahájenou rekonstrukci vodojemu v trutnovské čtvrti Horní Staré Město za přibližně 40 milionů korun.

Nejdůležitější aktuální investicí společnosti VAK Trutnov byla letos dokončená stavba takzvané kalové koncovky v čistírně odpadních vod v Bohuslavicích. Investicí za 60 milionů korun VAK reagoval na stále přísnější normy pro likvidaci čistírenských kalů. Nová technologie vyhnilý a odvodněný kal usuší a následně kal projde pyrolýzou, tedy tepelným rozpadem.