Pro zmíněné účely firma již před několika lety odkoupila pozemek v lokalitě bývalé čistírny odpadních vod pod silnicí č. I/16 v blízkosti křižovatky ulic Pražská a V Aleji. Nyní zde zlikviduje nefunkční pozůstatky bývalé ČOV, srovná terén, vybuduje prodejní centrum o celkové ploše 1950 metrů čtverečních i s parkovištěm.

Realsant přistupuje na požadavek města a na vlastní náklady upraví křižovatku ulic Pražská, U Studénky a V Aleji na kruhovou.

Jak uvedl jednatel společnosti František Chrást, v rámci stavby má být řešena i otázka odvodu dešťových vod formou úpravy stávající vodoteče, případně v kombinaci se stavbou průtočné retenční nádrže. Úpravy mají být provedeny na pozemcích, které patří městu.

Pačtí radní ale přislíbili, že k využití městské parcely firmou Realsant učiní potřebné kroky. Pokud zde bude retenční nádrž, město ji chce rovněž využívat s tím, že zde investor provede výsadbu zeleně, stavbu komunikačních, případně odpočinkových prvků.  

„Proti výstavbě marketu nemáme námitek,“ říká rezolutně starosta Josef Cogan. Zahájení stavby se podle jeho vyjádření předpokládá v příštím roce.

Iva Kovářová