Ta, coby přístavba základní školy, již včera začala sloužit dětem. Obci se v posledních letech daří získávat dotační peníze a právě na příkladu školy a školky je to dobře vidět.

„Rekonstrukci jsme původně chtěli udělat najednou. Celková suma však byla dost vysoká a ze státního rozpočtu se ji v letech 2006 a 2007 nepodařilo získat. Proto jsme akci rozdělili na čtyři etapy a již o rok později jsme získali peníze na zateplení školy. Na konci téhož roku jsme realizovali výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace. Nyní otevřená školka se začala stavět vloni a závěrečná část, změna způsobu vytápění na tepelná čerpadla proběhla letos,“ nastínil celý průběh starosta Studence Jiří Ulvr.

Celkové náklady dosáhly 48 milionů korun, dotace činily 32 milionů.

Slavnostního zahájení i prohlídky interiéru se vedle početné veřejnosti účastnil za doprovodu starosty také hejtman libereckého kraje Stanislav Eichler i poslanec a starosta Semil Jan Farský.