Hala vyroste v rekordně rychlém čase na zelené louce vedle místní staré tělocvičny, původního tanečního a divadelního sálu z roku 1922. Hotová má být už v lednu 2024. Starou tělocvičnu plánují Bernartice přestavět na společenský dům. „Podařilo se nám získat dotaci pro tělovýchovnou jednotu čtyřicet milionů korun od Národní sportovní agentury.

Halu bude spolufinancovat především obec. Máme také přislíbenou finanční podporu místních podnikatelů. V současné době jednáme s Královéhradeckým krajem, který nám pomohl také s výstavbou chodníků,“ objasnil financování stavby starosta Bernartic Radek Hojný. Výstavba sportovní haly v Bernarticích má stát zhruba 73 milionů korun, stavbaři si převzali staveniště na konci loňského roku. Sportovní halu chce stavět i Dolní Branná. Má připravený pozemek, stavební povolení i projekt, ale s žádostmi o dotace dosud neuspěla.

Bernartice postaví novou sportovní halu, bude stát vedle staré, nevyhovující tělocvičny.
Tělocvik ve stoletém sále bude minulostí, Bernartice postaví sportovní halu

Možnost postavit halu prostřednictvím tělovýchovné jednoty se ukázala pro Bernartice jako nejperspektivnější pro získání dotace. „Vlastníkem a provozovatelem bude TJ Bernartice do roku 2036, následně obec, kdy se sportovní hala na základě „Práva stavby“ stane bezúplatně součástí pozemku v majetku obce. Termín přechodu vlastnictví byl stanoven v souladu s dobou výstavby a s podmínkami poskytnuté dotace od Národní sportovní agentury,“ vysvětlil starosta Hojný.

Hala bude k pronájmu i pro veřejnost

Provoz haly bude financován formou dotace z obecního rozpočtu. Sportovní halu budou využívat zhruba z 80 procent oddíly tělovýchovné jednoty, základní a mateřská škola. Šanci pronajmout si ji bude mít i veřejnost. „Novou halu potřebujeme nejen pro místní TJ, ale také pro základní a mateřskou školu a širokou veřejnost. V současné době využíváme starý sál, dříve taneční a divadelní, který je zcela nevyhovující a je v havarijním stavu,“ uvedl Radek Hojný.

Dálniční odpočívadlo v Bernarticích bude největší, které se staví u českých dálnic. Bude mít benzínku, parkoviště pro kamiony a další vybavení.
Bernartice netěší, že ztratí kvůli dálnici klid. Bojí se odpočívky s kamiony

Smluvní cena za výstavbu ze září 2021 činila 60 milionů korun, po prudkém zdražení stavebních prací narostla přes 70 milionů. Zastupitelé Bernartic v březnu schválili, že si obec vezme na stavbu haly úvěr.

Tělocvična bude mít rozměry 28x14 metrů, kapacita hlediště bude 60 diváků. Hrací plocha bude multifunkční, půjde tam hrát volejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, florbal s velikostí hřiště 3+1 nebo badminton. V hale vznikne i posilovna. Projekt počítá také s umístěním horolezecké stěny. Na přípravě projektu se podílela pracovní skupina se zastoupením obce, tělovýchovné jednoty a základní školy. Velikost hrací plochy byla zvolena tak, aby vyhovovala především TJ a škole.

Ve druhé etapě plánují Bernartice přestavět starou tělocvičnu na obecní společenský dům. „V letošním roce zahájíme práce na přípravě projektu přestavby,“ potvrdil starosta.

Výstavba sportovní haly patřila mezi priority Bernartic, společně s výstavbou chodníků podél rušné silnice I/16 směřující do Polska. Chodníky se obci podařilo postavit. „Po mém nástupu do vedení obce v roce 2018 jsme jako jeden z hlavních kroků zpracovali koncepční dokument „Strategický plán rozvoje obce Bernartice“. Součástí dokumentu byl také průzkum veřejného mínění o směřování rozvoje obce, o slabých a silných stránkách. Veřejnost preferovala především výstavbu nových chodníků podél komunikace I/16 a rekonstrukci tělocvičny nebo výstavbu nové sportovní haly,“ konstatoval Hojný.

Sportovní halu chce vybudovat i Dolní Branná

Sportovní halu by chtěla postavit také Dolní Branná. „Sportovní halu máme vyprojektovanou, máme platné stavební povolení. Potřebovali bychom na ni dotaci. Zatím jsme dvakrát neúspěšně žádali. Byla by to jedna z největších hal v okolí, která by sloužila škole, veřejnosti i sportovním klubům,“ řekl místostarosta Dolní Branné Libor Čvančara.

Hala by vyrostla vedle základní školy a kostela u hřiště s umělou trávou. „Záměr postavit v Dolní Branné sportovní halu trvá dál,“ ujistil starosta Dolní Branné Josef Jiránek.

Vizualizace sportovní haly, kterou chce postavit obec Dolní Branná.
Dolní Branná chce stavět sportovní halu u kostela, prodá dvacet parcel na domky