Všichni mají totiž trvalé bydliště na Trutnovsku, takže jim zákon volbu senátora za obvod 39 umožňuje. U deseti z vězňů se však objevily nedostatky v občanských průkazech a ze zbývajících třiceti nakonec k volební urně přišlo pouze dvanáct osob, které si odpykávají tresty v odolovském nápravném zařízení.

„Do místnosti, která byla vybavena jako jiné volební prostory, přicházeli odsouzení jednotlivě, vše proběhlo důstojně a v klidu,“ sdělila Jitka Goldmanová z okrskové komise v Malých Svatoňovicích.