Ti mají na starosti údržbu husté sítě komunikací a chodníků, v náročném kopcovitém terénu od Kunčic nad Labem až po Herlíkovice.

Údržbu provádějí vlastními silami i za pomoci smluvních partnerů. Obyvatelé odlehlých částí si někdy stěžují, že „jejich“ ulice nebyla ráno včas uklizena. Úklid komunikací je ale prováděn podle plánu zimní údržby. Přednost mají příjezdy do zdravotnických zařízení, škol a obchodů, uklízejí se autobusové zastávky, parkoviště, veřejná prostranství, hlavní komunikace a teprve potom následují okrajové části města.

V těchto dnech, kdy sněžení ustalo, pracovnici dočišťují komunikace a parkoviště. A co komplikuje řidičům pluhů a ostatní techniky práci? Jsou to bezohlední řidiči, kteří často dlouhodobě parkují na nevhodných místech a jejich vozidla brání řádné údržbě. V některých případech musejí zasáhnout městští strážnici. Tím také apelují pracovníci Služeb města Vrchlabí na místní a motoristy, kteří přijíždějí, aby zejména v zimním období parkovali na místech k tomu určených.

(jn)