Výjimečný hudební nástroj, vyrobený kolem roku 1720 slavnou vrchlabskou varhanářskou dílnou rodu Tauchmannů, se znovu rozezní. V místě, odkud pochází.

Slavnostní představení opraveného varhanního pozitivu, tedy přenosných, bezmála dva metry vysokých varhan, bude mimořádnou událostí. Jedná se zřejmě o poslední dochovaný nástroj svého druhu.

Má jak slavnou, tak pohnutou historii. Jeho lepší část sahá k době majitele vrchlabského panství hraběta Václava Morzina a jeho dvorního hudebního skladatele Antonia Vivaldiho, známého houslového virtuosa. Horší etapu znamenalo přemístění na neupřesněnou faru na Vrchlabsku, kde ležely ladem téměř sto let. „Oklikou a zázračným způsobem se nyní vrací do Vrchlabí,“ říká varhanní odborník Radek Hanuš, ředitel vrchlabské hudebky. Ten stojí za snahou oprášit tři sta let staré varhany a mít je zpět na původní, domovské, vrchlabské půdě.

„Nástroj byl objeven na faře nedaleko Vrchlabí před čtyřiceti lety. Jeden varhanář z Prahy ho zachránil před devastací,“ přibližuje. Nyní patří varhanní pozitiv vrchlabskému městu. „Výjimečný je v tom, že z devadesáti procent se ho podařilo zachovat v původním stavu, jen s drobnými úpravami, které nastaly v průběhu jednotlivých století,“ popisuje Hanuš.

Půlročních oprav se ujali specialisté na restaurování historických nástrojů Žloutek a syn ze Zásady na Liberecku. „Varhany byly sice zachované, ale nepoužitelné. Muselo dojít k úpravě ručního šlapání měchu, rozebrání vzdušnice, doplnění píšťal, ozařování proti červotočům, zlatily se řezby,“ upřesňuje ředitel ZUŠ Karla Halíře. Varhanní unikát povstal z popela zásluhou podpory Královéhradeckého kraje a města Vrchlabí, náklady se blížily 190 tisícům korun. „Mít takovou památku na vrchlabské varhanáře přímo ve Vrchlabí, to považuji za unikátní,“ zdůrazňuje Radek Hanuš.

Opravený varhanní pozitiv dorazí do Vrchlabí ve čtvrtek. V pátek jej prověří první zkouškou organolog Václav Uhlíř a Radek Hanuš, protagonisté chystaného koncertu Vivaldi, Morzin in memoriam. K němu dojde v neděli 27. srpna od 19.00 v klášterním kostele. S Vivaldiho skladbami se při něm představí rovněž flétnista Jiří Stivín.