„Díky celkovým investicím do průmyslové zóny a okolí šlo do silnic na Vrchlabsku téměř půl miliardy korun a infrastruktura v Podkrkonoší se tak výrazně zlepšila," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Kvůli veřejné soutěži se podařilo snížit náklady na 59 milionů korun. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci komunikace III/32551, která začíná na křižovatce silnic III/32551 a III/2953 mezi obcemi Dolní Branná a Kunčice. Pokračuje přes železniční přejezd do Vrchlabí, část Podhůří k areálu firmy Škoda auto ve Vrchlabí, kde je přerušena již vybudovaným obchvatem areálu Škoda auto a navazuje u vjezdu do objektu AGRO-HYTOS až k okružní křižovatce s I/14 ve Vrchlabí. „První úsek, který končí vybudovaným obchvatem, by měl být dokončen na podzim roku 2017, druhý úsek k okružní křižovatce až do Vrchlabí v létě roku 2018," uvedl krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř.

Čtěte: Průmyslová zóna za půl miliardy

Hlavní objízdná trasa je vedená po silnici II/295 a dále I/14 a III/2953. V letošním roce bude stavba uzavřena jako celek od 10. dubna do 29. října s tím, že dojde k rozdělení na dvě etapy. První etapa bude od železničního přejezdu Kunčicích nad Labem po křižovatku s ulicí Na Nivě. Druhá etapa bude od křižovatky s ulicí Na Nivě po křižovatku s ulicí Poštovní. Ulice Dělnická v daném úseku bude obousměrně průjezdná. Uzavření druhého úseku proběhne během letních měsíců v závislosti na postupu stavebních prací.

S ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu je součástí stavby i realizace chodníků na celém úseku, autobusových zálivů a oprava odvodnění.